Mến Yêu Hằng Ngày –  Bạn chuộng gì hơn?

Thứ 4, 27-04-2022 (Ga 3, 16-21)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

“Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3,19).

Quả là một sự thật kì lạ nhưng lại rất chân thực. Chúa Cha gửi Chúa Con đến thế gian để làm Ánh Sáng cho tất cả chúng ta. Ngài là Ánh Sáng sáng xua tan bóng tối. Nhưng theo đoạn Tin Mừng trên, “người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng”. Họ chuộng tội lỗi của mình hơn là được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì sao vậy?

Một ví dụ thực tế là hầu hết chúng ta đều xem tin tức hay đọc báo chí. Hầu như là 90% tin tức được cung cấp đều trình bày về bóng tối. Có nhiều tin về vụ giết người này, đến vụ giết người khác, sự xấu này đến vụ xấu nọ, nhiều chuyện scandal. Tại sao truyền thông lại nói nhiều về các vấn đề xấu như vậy? Bởi vì đó là những vấn đề mà truyền thông chuyên bán được. Tại sao nó lại bán các điều đó? Bởi vì chúng ta có khuynh hướng chuộng và nghiêng chiều về sự tối tăm hơn là chuộng ánh sáng.

Tất nhiên không phải ai cũng như vậy. Có khá nhiều người thờ ơ với những góc tối của thế giới, và bóng đen tội lỗi bao quanh chúng ta. Nhưng có một sự thật rằng bóng tối tội lỗi luôn hiển hiện trước nhất và là tâm điểm của mọi thời đại, cho chúng ta lời cảnh báo về bản tính sa ngã của con người. Vì chúng ta có xu hướng yêu chuộng vũng bùn đen và thường cảm thấy hạnh phúc ở đó.

Phục Sinh là thời điểm để bạn kiểm điểm xem bạn chuộng điều gì? Bạn có để bản thân được lôi cuốn về ánh sáng không? Bạn có bị thu hút bởi những thứ làm cho cuộc sống bạn trở nên sáng sủa hơn không? Bạn có bị thu hút tới những nơi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động quanh bạn không? Mong là bạn sẽ có.

Nhưng phần lớn, người ta có khuynh hướng nghiêng chiều về sự vô trật tự, tội lỗi và bóng tối. Cho nên nhiều người phải đối diện với sự giằng co nội tâm.  Thật tốt nếu ta nhận thức được điều này, để nhận ra đó như là một phần của khuynh hướng xa ngã của con người, và để gột bỏ những thú vui gây ra hỗn loạn và sự dữ xung quanh mình.

Là người đi theo Chúa Ki-tô, chúng ta được mời gọi để hướng nhìn về Ngài, và chỉ nhìn về Ngài mà thôi. Chúng ta được mời gọi vượt qua bóng tối bằng đức tin của mình và để chính mình được lôi kéo về phía Đức Giê-su Ki-tô. Sự hoàn thiện có nghĩa là để mọi đam mê, ước muốn của chúng ta cuối cùng cũng chỉ hướng về Đức Ki-tô là Ánh Sáng cuộc đời chúng ta.

Phản tỉnh: Hôm nay, bạn hãy xem bạn có khuynh hướng nghiêng về điều gì nhất. Hãy trao phó bản thân cho Ánh Sáng vào Mùa Phục Sinh này. Hãy chuyển ánh mắt của bạn từ sự cám dỗ, sự quyến rũ bởi tội lỗi xung quanh, sang khung cảnh vui mừng của Chúa Phục Sinh đang sống và hoạt động xung quanh bạn. Hãy để Ánh Sáng này dẫn dắt bạn mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin giúp con sống trong ánh sáng. Xin giúp con luôn hướng ánh mắt mình về vinh quang Phục Sinh của Ngài. Xin cho niềm vui của ánh mắt này giữ con tránh xa biết bao thú vui tội lỗi quanh con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/9-second-week-of-easter/

What Do You Prefer?

Wednesday of the Second Week of Easter

And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. John 3:19

What a strange thing to be so true.  God the Father sent the Son into the world to be Light for us all.  He is the Light that dispels all darkness.  But, according to the Gospel above, “people preferred darkness to light.”  They preferred their own sins to freedom from sin.  Why is that?

As an example of this reality, all we have to do is watch the news or read the newspaper.  It seems that 90% of what is reported in the news media is a sensationalistic presentation of darkness.  We hear of one murder after another or one scandal after another.  Why does the media focus upon this so much?  Because it’s what sells.  And why does it sell?  Because we too often are drawn to darkness more than we are to light.

Certainly that is not the case for everyone.  So many are quite disinterested in the darkness of the world and the sensationalistic sins all around us.  But the fact that the darkness of evil is so front and center all the time should offer us a certain warning about our fallen human nature.  We tend to be drawn into mud and too often are all too happy there.

Easter is a time to examine what it is you are drawn to.  Do you let yourself be drawn into the Light?  Are you attracted by those things that brighten your day?  Are you drawn to the many ways that God is present and active in the world all around you?  Hopefully you are.  But there is most likely some degree of pull toward disorder, sin and darkness.  There can be an interior conflict that everyone experiences.  It’s good to be aware of this, to identify it as part of our fallen human tendency, and to seek to shed all interest in the chaos and evil all around us.

As a follower of Christ, we are called to keep our eyes on Him and on Him alone.  We are called to penetrate the darkness with our faith and to let our whole being be attracted to and drawn toward Christ Jesus.  Perfection means that even our passions and desires are ultimately drawn to Christ as the Light of our life.

Reflect, today, upon that which you are drawn toward the most.  Commit yourself to the Light this Easter Season.  Move your eyes from the temptation to become drawn in and fascinated by the evil around us, to the joyful vision of our Resurrected Lord alive and at work all around us.  Let this Light guide your daily life.

Lord, help me to live in the light.  Help me to keep my eyes firmly focused upon the glory of Your Resurrection.  May the joy of that gaze keep me from the countless distractions of evil all around me.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 10-08-2023 (Ga 12,24-26) “Thật, Thầy bảo thật anh em, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 08-08-2023 (Mt 14,22-36) Đức Giê-su liền bắt các môn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *