Mến Yêu Hằng Ngày: Lời giảng thâm sâu về Bí Tích Thánh Thể

Thứ 7, ngày 07-05-2022 (Ga 6, 60-69)

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Sau khi Chúa Giêsu giảng giải sâu sắc về Bí Tích Thánh Thể, nhiều môn đệ theo Người đã “rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Hay nói cách khác, lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Thánh Thể là một điều quá khó chấp nhận, quá khó tin đối với họ.

Nhưng cũng thú vị thay, sau khi Chúa Giêsu giảng dạy những lời ấy, và cả sau khi có nhiều người đã rời bỏ, Người vẫn kiên quyết không thối lui, cũng chẳng rút lại những điều Người đã nói. Thay vào đó, Người hỏi nhóm tông đồ thân tín của Người: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”

Hiểu rõ câu hỏi này của Chúa Giêsu thật là điều quan trọng. Bằng cách hỏi thẳng thừng như thế, Ngài để các tông đồ hoàn toàn tự do chọn lựa rút lui hay ở lại. Người không gây áp lực buộc họ phải tin điều Người vừa giảng dạy. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn, vì sự gắn bó thân thiết với các tông đồ mà Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi này để các ông có sự tự do hoàn toàn để chấp nhận lời giảng dạy tuyệt vời về Bí tích Thánh Thể. Họ thật sự có quyền tự do để chấp nhận hoặc từ chối. Chính sự tự do này sẽ giúp cho niềm tin vào Chúa Giêsu của các ông được bén rễ sâu sắc hơn.

Phê-rô đã đưa ra một lời đáp trả thật tuyệt vời. “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” Câu trả lời của Phê-rô thể hiện hai điều. Thứ nhất, nói lên cảnh ngộ khó khăn lúc ấy, khi nhiều người đã lựa chọn “bỏ Thầy”. Thứ hai, câu nói ấy cho thấy Phê-rô và các tông đồ đều ý thức được rằng họ phải tin tưởng vào Thầy của mình, bất kể hoàn cảnh có khó khăn ra sao. Các ông cũng chẳng thể bỏ Thầy mình chỉ vì nhiều người đã bỏ đi và không chịu chấp nhận điều Ngài vừa giảng dạy được. Thật vậy, trong lời nói của Phê-rô, chúng ta có thể nhận thấy một lòng tin vững vàng của các ông vào Thầy mình đến độ nếu các ông rời bỏ Thầy thì các ông hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc. Bỏ Thầy rồi, các ông sẽ đi về đâu? Tại sao các ông phải bỏ Thầy chứ? Phê-rô đã xác tín lại lần nữa niềm tin vào Chúa Giêsu cho dù việc theo Ngài ở thời điểm ấy không phải là lựa chọn của số đông.

Phản tỉnh: hãy suy nghĩ về mức độ gắn bó của bạn với Giêsu. Hãy luôn biết rằng: bạn hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn theo Ngài hoặc bỏ Ngài. Nhưng nếu bạn chọn theo Ngài, đừng theo Ngài nửa vời. Nhớ rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu là lời đầy sức mạnh nhưng cũng mang tính thách thức và đòi hỏi. Ngài muốn bạn tin tưởng vào Ngài và theo Ngài với trọn con tim cùng lời đoan hứa chung thuỷ trọn vẹn. Chỉ mình Chúa Giêsu mới có lời đem lại sự sống đời đời và chúng ta phải học cách chấp nhận, tin tưởng vào lời ấy với tất cả con người của ta.

Lạy Chúa, bỏ Ngài con biết theo ai? Chính Ngài, và chỉ có Ngài mới là Đấng con tin tưởng và bước theo. Xin giúp con tuân hành tất cả những gì Ngài giảng dạy, cùng xin Ngài giúp con tự do chọn Ngài trong từng giây, từng phút mọi ngày suốt đời con. Lạy Chúa Giê su, con tín thác vào Ngài. Amen.

____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/10—third-week-of-easter/

The Profound Teaching of the Holy Eucharist

Saturday of the Third Week of Easter

As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer walked with him.  Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?”  Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go?  You have the words of eternal life.”  John 6:66-68

What a perfect response from Peter.  The context of this story is quite fascinating and revealing.  Jesus had just completed His beautiful and profound discourse on the Holy Eucharist stating clearly that His flesh is real food and His blood is real drink and that unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood you have no life in you.

As a result of His teaching on the Eucharist there were many who “returned to their former way of life and no longer walked with Him.”  In other words, Jesus’ teaching on the Eucharist was difficult for many to accept and believe.

Interestingly, after Jesus speaks this profound teaching on the Eucharist, and after many leave Him as a result, He does not backpedal or change what He said.  Instead, He asks His Apostles if they wish to leave also.

This question by Jesus to the Apostles is important to understand.  By asking it of them in a very direct way, Jesus is giving them complete freedom to choose.  He does not pressure them to believe what He just taught.  This is significant because the level of detachment that Jesus offers is a way of inviting a completely free acceptance, on the part of the Apostles, of His glorious teaching on the Eucharist.  They are truly free to accept or reject it.  It is this freedom that allows them to radically deepen their faith in Jesus.

Peter speaks up and gives a wonderful response.  “Master, to whom shall we go?”  These words of Peter reveal clearly two things.  First, this was a difficult situation in that people were walking away from Jesus.  But secondly, Peter and the other Apostles were aware that they must believe despite the difficulty.  Just because many left Jesus and refused to accept His words was no reason for the Apostles to leave Him, also.  In fact, we can hear in Peter’s words a manifestation of faith that they have come to believe in Jesus so completely that leaving Him would be utter foolishness.  Where would they go?  Why would they leave?  Peter reaffirms his faith in Jesus even though following Him at that moment was not the “popular” thing to do.

Reflect, today, upon your own level of commitment to Jesus.  Know that you are completely free to follow Him or to leave Him.  But if you choose to follow Him, do not do it half way.  Know that Jesus’ words are powerful, challenging and demanding.  He wants you to believe in Him and follow Him with your whole heart and with profound commitment.  Jesus alone has the words of eternal life and we must accept and believe those words with all our might.

Lord, to whom else shall I go if I do not follow You?  You and You alone are the one whom I choose to believe in and follow.  Help me to embrace all that You have taught and help me to freely choose You each and every day of my life.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-10-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 10-10-2023 (Lc 10, 38-42) Trong khi thầy trò đi …

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-10-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 09-10-2023 (Lc 10,25-37) Và này có người thông luật …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *