Mến Yêu Hằng Ngày, Mở Ra với Chúa Thánh Thần

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 28-01-2019 (Mc 3, 22-30)

Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.”

SUY NIỆM

“Tôi bảo thật anh em: Mọi tội lỗi của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3, 28-29)

Đây là điều thật đáng sợ phải không? Sự thường khi nói đến tội lỗi, chúng ta hay nhắc đến lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài. Nhưng đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy xuất hiện sự đối lập về lòng thương xót của Thiên Chúa. Có phải là có một số tội mà Thiên Chúa không bao giờ tha thứ được không?

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, có một tội đặc biệt, đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần thì sẽ không được tha thứ. Tội này là gì, tại sao lại không được tha thứ? Thông thường, tội này được kể như là tội cứng lòng hoặc ỷ lại, khi một người phạm tội trọng nhưng sau đó không có bất cứ sự ăn năn, hối hận nào về tội mình đã phạm, hoặc ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà không thực sự ăn năn hối cải. Chính việc thiếu lòng ăn năn đau đớn vì tội lỗi này của họ đã khước từ và đóng lại cánh cửa lòng thương xót vô biên của Chúa.

Một khi tâm trí của chúng ta đã đóng kín trước sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc sống, thì làm sao Ngài đến và ngự vào lòng chúng ta được? Thiên Chúa chỉ có thể tha thứ cho những ai đến với Ngài với lòng ăn năn thống hối thật sự. Sự tha thứ chỉ đến với người con trai hoang đàng khi anh ta đứng lên trở về cùng cha. Đối với Thiên Chúa, tha thứ là hoà giải. Ơn tha thứ của Thiên Chúa là sự hòa giải và chữa lành mọi vết thương của chúng ta. Ngài không thể, và sẽ không chạm đến con tim chúng ta được nếu chúng ta không mở lòng ra đón tiếp Ngài. Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta, kể cả khi chúng ta khép chặt mình lại, Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ “tự tiện xông vào”. Tình yêu không phải là tình yêu nếu không có sự tự do, nhưng hệ quả của sự tự do đó là phải đối diện với những chọn lựa, và có những chọn lựa có thể gây ra hậu quả tai hại cho ta. Cụ thể là chọn lựa của các kinh sư như trong bài Tin Mừng hôm nay khi họ cứng lòng và không chịu hối cải.

Dĩ nhiên cũng phải nói rằng bất cứ khi nào trái tim con người thay đổi và ăn năn về tội của chính mình, thì Thiên Chúa luôn ở đó và luôn sẵn sàng mở rộng cánh tay chào đón hối nhân đó trở về. Thiên Chúa không bao giờ quay lưng với những ai có tâm hồn khiêm nhường, thực sự hối lỗi để trở về với Ngài.

Ngày hôm nay, chúng ta suy ngẫm về lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng cũng suy xét việc bổn phận của một tội nhân là phải ăn năn thống hối thực sự trước những lỗi lầm của mình. Khi chúng ta chu toàn bổn phận này, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn tha thứ cho chúng ta. Không có tội lỗi nào lớn trước mặt Chúa khi chúng ta biết khiêm nhường và hối cải.

————

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/third-week-in-ordinary-time/

https://livingspace.sacredspace.ie/o2032g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

  “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *