[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 26-06-2019 (Mt 7, 15-20)

 

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

SUY NIỆM

“Cây nào trái ấy” là chủ đề của đoạn Tin Mừng hôm nay và cũng là lời Chúa Giêsu răn dạy các môn đệ phải cẩn trọng và chú ý.

Mở đầu, đoạn Tin Mừng đưa ra lời cảnh báo “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.” (Mt 7,15) Bề ngoài, trông họ dịu dàng, hiền lành, đạo đức và có lòng yêu thương như hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng bên trong, họ lợi dụng tôn giáo như công cụ săn mồi, nhân danh điều tốt, sự lành mà giảng dạy điều xấu, sự ác, họ sử dụng con người vào mục đích riêng của họ.

Làm sao ta nhận biết những ngôn sứ giả hình này? Chúa Giêsu nói: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 6,16). Vậy tiêu chuẩn để phân định chính là nhìn vào hoa quả trong đời sống của họ, cách họ cư xử chứ không chỉ nghe qua lời nói hay những tuyên ngôn hùng hồn. Không quá khó khăn để ta nhìn thấy hoa quả thật ở đời sống mỗi người, như Chúa Giêsu đã nói, “Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.” (Mt 7,18) Xấu, tốt của cây là do hạt giống, nhưng tốt xấu của con người không do bản tính, vì ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự đều tốt lành, nhưng vì lạm dụng tự do mà con người đánh mất “tính bản thiện” vốn có. Vì vậy, tốt hay xấu tùy thuộc vào mỗi người và có thể đổi thay.Phải thừa nhận rằng, rất nhiều lần chúng ta cố tạo ấn tượng tốt với mọi người bằng những chiếc mặt nạ mỏng, đẹp đẽ, để cố che giấu những điểm yếu cũng như những gì không tốt đẹp bên trong con người ta. Hầu hết chúng ta đều lo sợ người khác biết con người thật của mình. Nhưng sự chính trực và tính minh bạch là hai phẩm chất tốt đẹp nói lên ta chính là hình ảnh Con Thiên Chúa, đời sống ta phục vụ cho Đức Kitô và làm chứng cho Người.Lời cuối ở đoạn Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về ngày phán xét sau cùng, là ngày mà mỗi người sẽ trình diện trước ngai tòa Thiên Chúa để trả lời về những hành vi của mình: “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Mt 7,19) Mỗi người được mời gọi sống thành thật với nhau, tỉnh thức và có trách nhiệm hơn về sự tự do của mình, như những cây không cho trái tốt sẽ bị quăng vào lửa, chúng ta sẽ phải trả giá cho tất cả những việc chúng ta làm ở đời sống trần thế.

Như người mù ngồi bên vệ đường,

Xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy,
Xin cho con được thấy bản thân con,
Với những yếu đuối và khuyết điểm,
Những giả hình và che đậy.
Xin cho con được thấy Chúa hiện diện bên con,
Cả những khi con không cảm nghiệm được.
Xin cho con thực sự muốn thấy,
Thực sự muốn để cho ánh sáng của Chúa
Chiếu giãi vào bóng tối của lòng con.
Như người mù ngồi bên vệ đường,
Xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Amen

(Lời Kinh Rabbouni)

—–//——//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: 
https://livingspace.sacredspace.ie/o2124g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *