[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 29-05-2019 (Ga 16, 12-15)

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giới thiệu Chúa Thánh Thần dưới tước hiệu Thần Khí Sự Thật. Chúa Giê-su cũng đã giải thích rằng Ngài có nhiều điều hơn để nói với họ, nhưng họ không thể chịu đựng được ngay bây giờ. Nói cách khác, “Sự Thật” vượt quá trí hiểu biết của họ và họ không có cách nào để đón nhận Sự Thật lúc này, trừ khi Chúa Thánh Thần đến và dạy dỗ họ. Điều này cho chúng ta hai góc nhìn sâu sắc và đáng để suy ngẫm.

Góc nhìn đầu tiên, nếu chúng ta không mở lòng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần làm việc, chắc chắn chúng ta sẽ “không có sức chịu nổi” Sự Thật. Chúng ta sẽ không thể nào đủ sức để đón nhận những bí nhiệm sâu xa của Thiên Chúa và cũng không thể tin những điều đó trừ khi Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta. Là người Ki-tô hữu, chúng ta có rất nhiều điều “buộc phải tin”, không những thế, còn phải là “tin như tin kính”, tin chắc như đinh đóng cột, ngay cả khi những điều ấy hoàn toàn đi ngược lại với tri thức con người hoặc chẳng thể lí giải. Thật thế, một người không có đức tin sẽ chẳng thể nào biết, chẳng thể lí giải, và càng chẳng thể hiểu được Thánh Thể quý giá nơi tấm bánh bé nhỏ chẳng hạn. Và đức tin chính là món quà ân sủng của Chúa Thánh Thần, chính Ngài làm cho chúng ta có khả năng đón nhận sự thật vượt quá giới hạn hiểu biết của con người. Do đó, nếu bạn thấy nghi ngờ điều gì đó nơi đức tin của bạn, có nghĩa là bạn vẫn chưa thật sự mở lòng để Chúa Thánh Thần đến và dạy dỗ bạn về sự thật.

Góc nhìn thứ hai, khi bạn đã hoàn toàn mở rộng tâm trí và trái tim cho Chúa Thánh Thần, bạn sẽ trở nên đói khát Sự Thật. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn bạn đến với “sự thật toàn vẹn”. Và chắc chắn bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong quá trình đến với sự thật ấy. Ngài sẽ cho bạn cách nhìn mới, tâm thái mới trước mọi sự trên đời, và từ đó, dưới sự dìu dắt khôn ngoan của Thần Khí Sự Thật, bạn được nên con người mới hoàn toàn.

Hôm nay, mời bạn suy ngẫm về “sự thật” trong suy nghĩ của Thiên Chúa. Liệu bạn có đủ sức để “chịu nổi” sự thật ấy chưa? Hay nói cách khác, bạn thấy mình đã mở lòng hoàn toàn cho Thần Khí Sự Thật chưa? Nhưng trước khi trả lời các câu hỏi ấy, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp bạn trả lời, vì chỉ có ánh sáng của Thần Khí Sự Thật mới có thể xua tan bóng tối của những giả dối che đậy dù là nơi tối tăm nhất, sâu tận nhất trong cõi lòng của chúng ta; chỉ có Thần Khí Sự Thật mới có thể cho chúng ta biết đâu là sự thật mà thôi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con thêm sức mạnh để mở toang cửa đón Ngài ngự đến thắp sáng đời con. Xin Ngài chỉ dạy và hướng dẫn con tìm đến Sự Thật. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/13-sixth-week-of-easter/

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-05-2023

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên ! Thứ 2, ngày 22-05-2023 (Ga 16, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trong bài Tin Mừng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *