[Mến Yêu Hằng Ngày] Thứ 5, 27-12-2018 (Ga 20,2-8)

Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

SUY NIỆM

Chứng kiến cảnh “giường không, mộ trống” ấy, những người đã từng “tận mặt” gặp gỡ Con một Thiên Chúa sẽ phản ứng ra sao? Thánh Gio-an, người môn đệ Chúa Giê-su thương mến, đã viết nên sách phúc âm của mình như một nhân chứng tận mắt chứng kiến cho “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1:1,14), Đấng đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Thánh Gio-an là môn đệ đầu tiên chạy tới mộ Chúa Giê-su trong buổi sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Giống như các môn đệ khác, Gio-an chưa sẵn sàng chứng kiến cảnh mộ trống và rồi nghe tiếng Thiên Thần hỏi “sao ngươi lại đi tìm sự sống giữa sự chết?” ( Lc 24,5).

Vậy Thánh Gio-an đã thấy gì trong mộ mà khiến ông tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-su? Đó chắc chắn không phải là một xác chết. Khi Thánh Gio-an đã thấy mộ trống, giường không, ắt hẳn ông đã nhớ lại lời Chúa Giê-su tiên phán rằng Người sẽ sống lại sau ba ngày. Nhờ Đức Tin mà Gio-an nhận ra rằng chẳng một ngôi mộ nào trên trái đất này có thể giữ nổi Thiên Chúa, Đấng ban sự sống.

Trong chương đầu thư của mình, thánh Gio-an đã làm chứng rằng: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” (1 Ga 1,1). Gio-an làm nhân chứng cho điều vốn đã có từ muôn đời. “Lời sự sống” ấy chính là Chúa Giê-su, Ngôi Lời nhập thể làm người. Nhưng nếu Chúa Giê-su đã không sống lại từ cõi chết và hiện ra với các tông đồ thì giờ đây chắc chắn chúng ta đã chẳng bao giờ nghe thấy có người nhắc tới Người. Và rồi sẽ chẳng còn điều gì có thể biến đổi những con người đau khổ, tuyệt vọng thành những người rạng rỡ trong vui sướng, hy vọng và can trường.

Sự thật về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô là nền tảng đức tin chính cho người Ki-tô hữu. Qua ơn Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho ta “đôi mắt đức tin” để nhận biết về Người, về quyền năng và sự phục sinh của Người. Niềm hân hoan tuyệt nhất của chúng ta chính là được thấy Chúa Giê-su hằng sống, và được tương quan cách thân mật với Người, Đấng Cứu Thế và Thiên Chúa chúng ta.

 “Chúa Giê-su ơi, Chúa đã chiến thắng trên sự chết và mang lại sự sống mới cho chúng con. Xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để được thấy Người trong vinh quang. Giúp con tiến lại gần Người và trưởng thành trong hiểu biết về tình yêu và quyền năng vĩ đại của Người, nhờ đó chúng con được tự do yêu thương và phục vụ Người ngay bây giờ và cho tới muôn đời trong vương quốc hằng hữu của Người.”

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec27.htm

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *