Mến Yêu Hằng Ngày – Tin Thì Được Cứu

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TIN THÌ ĐƯỢC CỨU

Thứ 2, 01-04-2019 (Ga 4, 43-54)

   SUY NIỆM

Chúa Giê-su nói với viên sỹ quan: nếu các ông không thấy các dấu lạ điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Ông ta nói với Người rằng: xin hãy xuống cứu lấy con tôi nếu không nó chết mất. Thật vậy, Chúa đã nhậm lời và viên sỹ quan vui mừng khôn xiết khi trở về nhà và thấy rằng con mình đã được chữa lành.

Một điều thú vị cần lưu ý về đoạn Tin Mừng này là sự tương phản trong lời nói của Chúa Giê-su. Lúc đầu, có vẻ như Chúa Giêsu đang tức giận khi Ngài nói: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Nhưng sau đó, Ngài lại chữa lành cho cậu bé khi nói với người đàn ông rằng con trai của ông sẽ sống. Đây có phải là một sự tương phản rõ ràng trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu?

Chúng ta nên lưu ý rằng những lời ban đầu của Chúa Giêsu không phải là một lời chỉ trích; đúng hơn, đó chỉ đơn giản là những lời nói lên sự thật. Chúa Giêsu nhận thức được thực tế rằng nhiều người thiếu niềm tin, hoặc là yếu về đức tin. Ngài cũng nhận thức được thực tế rằng những “dấu lạ điềm thiêng” đôi khi sẽ giúp họ tin tưởng. Điều quan trọng cần hiểu là mục tiêu tối thượng của Chúa Giêsu không phải là sự chữa lành thể xác, mặc dù đây là một hành động của tình yêu vĩ đại; mục tiêu cuối cùng của Ngài là chữa lành tâm hồn và làm tăng thêm niềm tin của người cha này bằng cách tặng ông món quà là một người con khỏe mạnh. Điều này khiến ta liên tưởng đến tất cả mọi thứ chúng ta đang trải nghiệm trong cuộc sống chính là điều mà Chúa đã mời gọi để làm gia tăng đức tin của chúng ta. Đôi khi, nó xuất hiện dưới dạng các dấu hiệu và những điều kỳ diệu, trong khi vào những thời điểm khác, đó có thể là sự hiện diện bền vững của Ngài trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta. Mục tiêu chúng ta phải phấn đấu đó là thấu hiểu bất cứ điều gì Chúa làm trong cuộc sống của chúng ta, để niềm tin của chúng ta đặt ở nơi Ngài được lớn lên.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách “Ðường Hy Vọng” mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại đức tin của mình:

“Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay là một đức tin nhãn hiệu. Hãy có một đức tin sắt đá, con sẽ làm được tất cả. Vì mỗi lần làm phép lạ thì Chúa hỏi: “Con có tin không?”; “Ðức tin của con chữa con được lành”. Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống đức tin.”

Hôm nay, bạn hãy phản tỉnh về mức độ niềm tin và sự tín thác của bạn nơi Thiên Chúa. Bạn hãy suy ngẫm, phân định để nhận ra Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của bạn, và để nhờ sự nhận biết ấy mà đức tin của bạn được lớn mạnh hơn. Hãy bám lấy Ngài, tin rằng Ngài yêu bạn, biết rằng Ngài nắm giữ câu trả lời bạn cần. Bạn hãy tìm kiếm Ngài trong mọi điều, Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Lạy Chúa, xin hãy gia tăng đức tin của chúng con, giúp chúng con thấy Chúa hành động trong cuộc sống của con và khám phá tình yêu hoàn hảo của Ngài trong tất cả mọi thứ. Khi con nhận thấy Ngài hoạt động trong cuộc sống của con, xin Chúa giúp con xác tín tình yêu hoàn hảo Ngài dành cho con. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Ngài.

——-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/5-fourth-week-of-lent/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *