Mến Yêu Hằng Ngày, Vun Trồng Niềm Tin

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, VUN TRỒNG NIỀM TIN

Thứ 3, 15-01-2019 (Mc 1,21-28)

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM

Khi Chúa Giêsu giảng dạy, Lời Người nói thật uy quyền. Người đang nói lời của chính Thiên Chúa bởi trước đây không có ai nói Lời Chúa. Khi các kinh sư giảng dạy, họ đề cao chính kiến của mình bằng cách trích dẫn lời từ các Đấng có thẩm quyền khác. Còn các tiên tri, họ nói với uy quyền đại diện cho Thiên Chúa – “ Chúa phán”. Khi Chúa Giêsu nói, Ngài không cần uy quyền nào để củng cố Lời Ngài bởi Ngài là Thiên Chúa đã nhục hóa – Ngôi Lời đã trở nên người phàm. Như vậy, khi Đức Giêsu nói cũng chính là lúc Thiên Chúa nói. Lời của người con uy quyền đến nỗi ma quỷ cũng phải tuân phục và thoát ra khỏi người đàn bị ám. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Lời Chúa có sức mạnh giải thoát và biến đổi cuộc đời chúng ta nếu chúng ta đặt niềm tin vào lời của Người.

Niềm tin thể hiện qua tình yêu và ẩn chứa trong niềm hy vọng.

Thánh Augustino đã nhấn mạnh rằng: “niềm tin có sức mạnh, nhưng nếu không có tình yêu thì nó chẳng ích chi. Các thần ô uế đã tuyên nhận Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, thể hiện phần nào của niềm tin, nhưng lại chẳng thể hiện tình yêu, bởi chúng đã bảo: “Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” Vì thế, chúng là những “thần ô uế”, chúng không có tình yêu.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng đức tin thực sự thể hiện qua tình yêu (Gl 5,6) và tồn tại trong niềm hi vọng (Rm 15,13). Niềm tin của chúng ta được trở nên hoàn hảo trong tình yêu bởi tình yêu hướng chúng ta đến điều tốt đẹp và nhất là hướng chúng ta đến chính là Thiên Chúa cũng như là lợi ích của anh chị em, những người được tạo nên giống hình ảnh Ngài (St 1,26-27).

Niềm hy vọng là điểm tựa cho niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Chính vì niềm hy vọng sẽ thanh lọc mọi ước muốn tốt đẹp để những điều đó được tồn tại vĩnh hằng. Đó chính là lí do tại sao Lời Chúa có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi những đam mê trong tội lỗi, dối trá và tuyệt vọng. Bede (672-735), vị bề trên đáng kính ở một tu viện Anh đã so sánh sức mạnh và quyền lực của Lời Chúa trước ma quỷ như sau: “Bởi Sa-tan đã dùng miệng lưỡi nó mà lừa dối Eva, nên nó bị Thiên Chúa phạt không bao giờ có thể nói được nữa.”

Niềm tin phải được vun trồng bằng Lời Chúa.

Niềm tin vừa là đặc ân vô giá Chúa ban vừa là sự chấp nhận tự do của ý chí đối với sự thật mà Chúa đã tỏ bày. Để sống, để phát triển kiên vững trong niềm tin ấy đến cùng, chúng ta cần nuôi dưỡng đức tin trong Lời Chúa. Để làm được điều đó chúng ta phải cộng tác với Thánh Thần Chúa ban để Ngài soi dẫn tâm trí ta. Nhờ đó, chúng ta mới có thể lớn lên trong sự thật và trong sự thấu hiểu tình yêu cao cả mà Người dành cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đón nhận Lời Chúa với sự tín thác và quy phục cùng với sự nhiệt thành làm những gì Người mong muốn, chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết điều gì Ngài muốn dạy chúng ta hơn. Như vậy chúng ta hãy khao khát được Thiên Chúa dạy bảo và mong muốn hướng tâm trí, thái độ, trái tim và những dự tính của mình theo như Lời Chúa là sự thật, tình yêu và sự tốt lành.

“Lạy Chúa Giêsu, Lời Ngài là sức mạnh và là sự sống. Ước chi con không bao giờ nghi ngờ tình yêu và lòng thương xót nơi Ngài. Lời Ngài có sức mạnh giải thoát chúng con, chữa lành và hồi phục thể xác, tâm trí, trái tim và tinh thần chúng con.”

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jan15.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *