[Mở lòng] Thứ Năm sau Chúa Nhật V mùa Chay

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc 9,31).

“Giêsu hướng các môn đệ về một điều, đó là Đấng Cứu Thế xuất hiện không như một lãnh tụ vĩ đại, sẽ tái lập vinh quang của nước Ít-ra-en với quyền lực như thuở xưa. Giêsu cũng không tự gọi mình là Đấng Cứu Thế, mà là Người Con. Con đường của Người Con thì hoàn toàn ngược lại. Trên con đường đó Người Con bất lực, tự mình đón nhận cái chết, bị trao nộp cho dân ngoại, như chính Ngài đã nói, và bị dân ngoại đóng đinh vào thập tự. Các môn đệ cần phải học biết về một vương quốc của Thiên Chúa như vậy trong thế giới này, chứ không khác hơn được“ (Joseph Ratzinger, Benedikt XVI, Gott und die Welt, S. 349)

Niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng chúng ta hy vọng, Đấng chúng ta tín thác, giờ đây bị thử thách. Vì Thiên Chúa đang tự mình đi vào trong đau khổ, đang tự mình đi vào con đường chông gai, con đường mà chẳng có ai, những con người có lý trí, muốn đi cả. Không chỉ thế, Đấng Cứu Thế còn bất lực khi đối diện với thần chết và một cách nào đó đầu hàng trước quyền lực của thần chết. Đâu rồi hình bóng một Thiên Chúa mà chúng ta vẫn nói với nhau rằng: Ngài là nguồn của sự sống? Đâu rồi một Thiên Chúa đã từng nói những điều hay lẽ phải, đã từng làm những việc tốt lành, giúp đỡ rất nhiều anh chị em? Đâu rồi hình bóng một Thiên Chúa của tình yêu? Ngài còn là Ngài nữa hay không?

Một Thiên Chúa bất lực trước đau khổ và cái chết, chúng ta có chấp nhận Ngài hay không?

chúng ta còn muốn tin tưởng vào Ngài nữa hay chăng?

Vâng, lúc này chính là lúc mà niềm tin của chúng ta đang bị tôi luyện thử thách.

Nhưng nếu chúng ta vẫn một lòng hướng nhìn lên Chúa, một lòng trung thành với Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Đừng quên rằng, trong ba lần tiên báo của Chúa Giêsu về con đường chông gai, Chúa không bao giờ quên thêm vào một câu ngắn ngủi, nhưng lại rất quan trọng: “ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”.

Kết thúc chúng ta tâm tình với Chúa:

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa, xin Chúa củng cố niềm tin yếu đuối của chúng con,

đặc biệt trong lúc này Chúa ơi! Amen

Tôi nhớ đến bài tập sống trong tuần : mỗi ngày tôi tập sống “chết đi một lần”.

Kiểm tra tương tự

Quan niệm của thánh Augustinô về ý nghĩa thực sự của bình an

Cách đây một thời gian, khi phong trào bình an trong trường đại học đang …

Khiết tịnh và Đức ái – Tấm khiên và Thanh kiếm của người đàn ông

Trong phân đoạn giữa của bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn: Hiệp Hội Nhẫn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *