Một lối sống bền vững thân thiện với môi trường

“ Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người chúng ta dám đưa ra những chọn lựa can đảm, những chọn lựa cần thiết cho một lối sống đơn giản và bền vững thân thiện với môi trường, lấy cảm hứng từ những người trẻ đã cam kết quyết tâm thực hiện điều này” _ Đức Giáo Hoàng Phanxicô_

Thách thức cho nhân loại và cho sứ mạng của Giáo Hội- Tháng 9 năm 2021

Những con số về sự tăng nhanh củ ma khủng hoảng xã hội và môi trường:

 • Nhân loại đang sử dụng các nguồn tài nguyên gấp 1,6 lần so với thiên nhiên có thể cung cấp một cách bền vững.
 • Mỗi năm, hơn 4,7 triệu hecta rừng bị mất đi.
 • Gần 80% nước thải thế giới được thải ra đại dương mà không được xử lý.
 • Hơn 90% người chết liên quan đến chất lượng không khí kém xảy ra ở các nước thu nhập thấp.

Một lối sống bền vững thân thiện với môi trường có nghĩa là gì?

 • Có thói quen ăn uống lành mạnh, với ý thức về sự công bằng thực phẩm.
 • Tránh chủ nghĩa tiêu thụ.
 • Sử dụng phương tiện công cộng hoặc chia sẻ phương tiện với người khác.
 • Sử dụng nước có trách nhiệm.
 • Sử dụng năng lượng có trách nhiệm.
 • Giảm thiểu viêc sử dụng đồ nhựa, tránh dùng đồ nhựa một lần.
 • Thói quen phân loại rác, tái chế và phân huỷ.

“ Vì vậy, tôi khẩn khoản kêu gọi một cuộc đối thoại mới về cách thức chúng ta đang định hình tương lai của hành tinh này. Chúng ta cần một cuộc đối thoại bao gồm mọi người, vì thách thức môi trường mà chúng ta đang đối diện và nguồn gốc nơi con người của nó, mối bận tâm và tác động toàn cầu của nó.” _ Laudato si’ (14)_

 • Đâu là tác động của chúng ta lên hành tinh này?
 • Chúng ta có tôn trọng môi trường không, chúng ta có hiểu rằng chúng ta phải chăm sóc cho công trình tạo dựng của Tạo Hoá không?
 • Chúng ta có sống đơn giản và đúng mực không?

Các mục tiêu của Laudato si’ về việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta:

 1. Đáp lại tiếng kêu gào của Trái Đất. Bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, ví dụ: các nguồn nguyên liệu tái tạo, nông nghiệp bền vững, nước di động cho tất cả.
 2. Đáp lại tiếng kêu gào của Người Nghèo. Thúc đẩy công bình- sinh thái, ý thức rằng chúng ta được mời gọi để bảo vệ sự sống.
 3. Kinh tế sinh thái. Sản xuất và tiêu thụ bền vững.
 4. Theo đuổi các Lối Sống Bền Vững. Thúc đẩy sự chừng mực trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng.
 5. Giáo dục Sinh Thái. Thúc đẩy sự nhận thức về sinh thái và hành động có sức biến đổi.
 6. Linh đạo Sinh Thái tổng thể. Khuyến khích sự tương tác mạnh hơn với thế giới tự nhiên trong một tinh thần ngạc nhiên, ngợi khen, hoan hỷ và biết ơn.
 7. Dấn thân Cộng Đồng. Khuyến khích sự phát triển của các nền văn hoá và chính sách bảo vệ ngôi nhà chung và mọi người.

“ Mỗi Ki-tô hữu dù là nam hay nữ, mọi thành viên trong gia đình nhân loại, có thể hành động như một sợi chỉ nhỏ nhưng độc đáo và thiết yếu trong việc thêu dệt nên một mạng lưới cuộc của cuộc sống mà có thể ôm ấp mọi người. Với sự cầu nguyện và cam kết, xin cho chúng ta cảm thấy thách đố để đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc cho công trình tạo dựng. Nguyện xin Thiên Chúa, “ Đấng yêu mến sự sống” (Kn 11:26) ban cho chúng ta can đảm để thực hiện những việc tốt lành mà không đợi chờ ai khác khởi sự hoặc cho đến khi nó quá muộn.” _Đức Giáo Hoàng Phanxicô_

Các nguồn chính: UN: Ngày môi trường thế giới (2021). WHO: 9 trên 10 người trên thế giới hít thở không khí bị ô nhiễm, nhưng  nhiều quốc gia hơn đang hành động. Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Thông điệp cho ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng (2019). ACNUR: Hành động chăm sóc môi trường tại gia đình: Laudato si’: Khái quát về các mục tiêu và hành động của thông điệp Laudato si’ (2021).

Chuyển ngữ: Văn Toàn, S.J.

Dựng video: Nhật Tài, S.J.

 

Bài khác tham khảo dự trữ :

https://jesuit.org.au/human-interaction-is-at-the-heart-of-learning/

https://clicktopray.org/an-environmentally-sustainable-lifestyle/

Kiểm tra tương tự

Tựa nương Trái Tim Mẹ Maria

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ …

Trạm nước mát cho muôn người

Với tầm nhìn vươn đến một cộng đồng huynh đệ phát triển bền vững, Ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *