Mừng Sinh Nhật Mẹ…

MungsinhnhatMe_a_web.

.

                             Ngày hôm nay, chúng con nhớ về Mẹ…
                             Mừng kính Mẹ, ngày Mẹ được sinh ra.
                             Ngày Mẹ đến, trong kiếp sống phàm trần,
                             Với tình thân, hồng ân tràn muôn lối.

                             Ngày hôm ấy, có gì lạ không Mẹ?
                             Nắng có đổi màu, trời có đổ tuyết rơi,
                             Gió có đong đưa những nhạc khúc cao vời,
                             Muôn muôn loài có vang lời ca hát?

                             Hay ngày đó vẫn như ngày nhân thế,
                             Như kiếp người, khoảnh khắc được sinh ra,
                             Với tiếng khóc, khơi xa niềm vui mới,
                             Góp vẻ màu, tô đẹp cõi nhân gian?

                             Con không biết, không biết ngày Mẹ đến,
                             Như thế nào, trong cõi sống nhân sinh.
                             Nhưng con thấy, qua hành trình Mẹ sống,
                             Với cuộc đời, đầy thánh đức còn ghi.

                             Mẹ đã đến như hạnh phúc ôm ghì,
                             Ru cuộc đời, đầy ắp những ước mơ,
                             Gieo hy vọng trên dòng người lầm lỡ,
                             Dẫn nẻo về, kẻ lạc bước, bơ bơ.

                             Con cũng đến trong phận người nhân thế,
                             Cũng tiếng khóc, dệt đời những ước mơ,
                             Nhưng ngày sống, con trải những mịt mờ,
                             Dần rời ra, rời xa niềm mơ ấy.

                             Ngước trông Mẹ, con trọn niềm trông cậy,
                             Xin giữ gìn, giúp con sống yêu thương,
                             Như khoảnh khắc, ngày đầu đời con khóc,
                             Nhưng cho đời hạnh phúc, ắp niềm vui.

                                                         — Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *