Ngắm xem cho tỏ tình yêu (15)

steppingstones

 

[Sang Bờ Bên Kia]

Bờ này là chốn dừng chân

Bờ kia quê thật ta cần vượt qua

Bờ này bờ ấy gần xa

Tấm lòng trong sáng hay là tối tăm

Bờ kia cách trở xa xăm

Lo tìm của cải tiếng tăm ở đời

Tham danh chuộng dự thảnh thơi

Để cho nết xấu gặp thời phát sinh

Bờ kia ngay sát bên mình

Mến yêu nghèo khó mối tình kết giao

Khiêm nhường nhẫn nhục khát khao

Để cho nhân đức đi vào tận căn

Dù bao cách trở khó khăn

Bước theo tiếng Chúa nhọc nhằn vượt qua

Bờ kia chẳng ngại cách xa

Giêsu đang đợi chờ ta xum vầy

Hành trình bước tới là đây

Con đường hiến tế với cây thập hình

Con đường của Đấng Cứu Tinh

Đưa ta sang tới an bình bờ kia.

–  Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *