Ngắm xem cho tỏ tình yêu (18)

Xin được là…

Con xin làm nén hương trầm

Hiến mình làm lễ âm thầm dâng Cha,

Xin là khúc hát lời ca

Ngân nga tình Chúa tình Cha giữa đời,

Con xin làm nến Chúa ơi

Tiêu hao nến cháy dâng đời tri ân,

Con xin làm tiếng chuông ngân

Thiết tha réo gọi gian trần yêu thương,

Xin làm một đóa hướng dương

Hướng về bên Chúa là đường tình yêu,

Con xin làm một cánh diều

Bên đoàn em nhỏ sớm chiều tung tăng,

Con xin là một búp măng

Nép mình bên Chúa ánh trăng đêm rằm,

Xin làm ong thợ chuyên chăm

Âm thầm xây tổ một lòng dựng xây,

Con là bụi đất đó đây

Bay theo giông tố theo mây bên đời,

Xin làm hạt muối Chúa ơi

Mặn mà để ướp cho đời tình yêu,

Khổ đau vất và trăm chiều

Nhẹ nhàng mang lấy mọi điều bình an,

Con xin nguyện ước tâm can

Được Ngài bao bọc chia san cuộc đời,

Cùng Ngài con đến muôn nơi

Cho con được sống trọn đời tín trung.

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *