Ngắm xem cho tỏ tình yêu (19)

Calvary

               Đoản khúc ân ca

Có một điều lòng con thầm nguyện ước

Cho muôn người vẹn nghĩa một tình yêu

Như Ngôi Lời Can-vê chiều dâng hiến

Tuôn máu đào nguồn sức sống trao ban.

Vững tin rằng tình yêu luôn tha thứ

Đôi tay Ngài chạm đến mảnh hồn vương

Vết thương lòng buồn đau được hàn gắn

Ban cho đời sức sống của tình yêu.

Có một điều lòng con xin cảm mến

Ân tình Ngài chan chứa vượt trùng dương

Hơn mây trời ngút cao vời cao ngút

Soi gian trần ánh sáng tự trời cao.

Khúc ân ca xin cảm tạ tình Ngài

Ban cho đời Tình Yêu nguồn ân thánh

Sáng soi lòng chờ mong được tha thứ

Xin tri ân cảm tạ tình Ngài thôi.

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *