Ngắm xem cho tỏ tình yêu (24)

ĐỊNH NGHĨA ĂN CHAY

Praying hands sculpture

Ăn chay là sống thẳng ngay

Chẳng chi gian dối phỉnh lừa điêu ngoa

Ăn chay là sống vị tha

Thực tâm trong sáng mặn mà yêu thương

Ăn chay là sống nêu gương

Thực thi Lời Chúa khiêm nhường dấn thân

Ăn chay là sống ân cần

Đỡ nâng kẻ khó chẳng phân sang hèn

Ăn chay là bỏ bon chen

Không ham danh lợi, dậy men ân tình

Ăn chay là sống hy sinh

Rửa thân tội lỗi, gột mình sạch trong

Ăn cha là sống thật lòng

Thứ tha thương xót ước mong chân thành

Ăn chay là sống hiền lành

Từ tâm bác ái cầu sanh cho người

Ăn chay là sống vui tươi

Đem bình an Chúa cho đời nở hoa

Ăn chay đẹp mãi lời ca

Sống Lời Chúa dạy mới là ăn chay.

– Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *