Ngắm xem cho tỏ Tình Yêu

573995030_4965dab91b

Ngày đêm nhật nguyệt vần xoay

Hết đêm thâu đến sáng ngày luân phiên

Hai mùa mưa nắng thường niên

Bốn mùa xuân hạ thu liền sang đông.

Hoa xuân khoe sắc chờ mong

Hè về sen nở mát trong giữa đầm

Thu sang rặng liễu trầm ngâm

Gió mùa đông bắc lạnh căm tràn về.

Trời mưa cho đất hả hê

Cho cây lên tốt bốn bề màu xanh

Nắng về hơi ấm khô hanh

Hoa khoe sắc thắm, trên cành trái ngon.

Ơn Trời tiết vận xoay tròn

Bốn mùa đổi sắc đô sòn nắng mưa

Trong bàn tay Chúa dìu đưa

Nâng niu chăm sóc sớm trưa giữ gìn.

Như Thế, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *