Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo

Cuốn sách này là một nỗ lực nhằm tóm kết những điều thiết yếu về đức tin Công Giáo cho những người chưa có nền tảng thần học cách thấu đáo. Cách đặc biệt, sách này được viết cho những người trẻ và cho cả những ai chất chứa những nhiệt huyết của người trẻ nơi tim mình.

Nội dung của cuốn sách này nhằm giải thích ý nghĩa đức tin Ki-tô giáo bao nhiêu có thể. Những vấn đề về phản tỉnh và tranh luận mang tính cả nhân hy vọng sẽ giúp người đọc có được những kết nối giữa đức tin của Giáo Hội và kinh nghiệm cá nhân của chính mình.

Cuốn sách này có một số điểm nhấn. Đầu tiên và trên hết, cuốn sách này mang tính quy Ki-tô khá mạnh mẽ. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu có thể, cuốn sách này cố gắng nối kết những chủ đề khác nhau đối với con người Giê-su Ki-tô và để hiểu rõ những chủ để ấy trong sự liên kết với Ngài.

Thứ hai, cuốn sách này nhấn mạnh Kinh Thánh như là nền tảng cho đức tin đương thời. Tuy nhiên, cuốn sách xem lời Chúa như là lời sống động cho mọi thời đại và mọi thế hệ.

Thứ ba, cuốn sách này nỗ lực tìm hiểu chiều kích lịch sử của đức tin và cố gắng định vị Giáo Hội và các bí tích vào trong viễn tượng lịch sử.

Cuối cùng, sách này cố gắng duy trì mối căng thẳng lành mạnh và sáng tạo giữa đức tin và kinh nghiệm sống.

Tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể gợi hứng cho người đọc một cái nhìn nhỏ bé vào trong một huyền nhiệm xinh tươi và sâu sắc: tình yêu Thiên Chúa dành cho người đọc trong Giê-su Ki-tô.

NỘI DUNG

Chương 1: Tôn Giáo và Nghệ Thuật Sống Tròn Đầy Phận Làm Người

 1. Một Giáo Hội Nhàm Chán
 2. Tôn Giáo là một “Hệ Thống”
 3. Sự Phát Triển của Trẻ Vị Thành Niên
 4. Sống Tròn Đầy Phận Làm Người
 5. Đức Giêsu: Khuôn Mẫu Cho Nhân Loại

Chương 2: Đức Tin: Tương Quan Chúng Ta với Thiên Chúa

 1. Tin là Tín Thác
 2. Tin là Nhận Biết và Yêu Mến Thiên Chúa
 3. Tin là Một Lối Sống
 4. Tin bằng Con Tim
 5. Tin là Sự Cam Kết Cá Vị
 6. Nhiều Đức Tin hay Một Đức Tin
 7. Đức Tin Kitô Giáo: Chấp Nhận Đức Giêsu là Chúa
 8. Đức Tin và Mặc Khải
 9. Nội Dung của Đức Tin
 10. Đức Tin Công Giáo

Chương 3: Tội Lỗi và Ơn Cứu Độ

 1. Thắc Mắc Của Con Người Về Ý Nghĩa Cuộc Sống
 2. Adam, Eva và Sự Sa Ngã
 3. Đức Giêsu, Adam Mới
 4. Tội: Nguyên Tổ, Cá Nhân, Trọng, Nhẹ, Xã Hội
 5. Chúng Ta Được Cứu Vì Điều Gì?: Ân Sủng và Tình yêu
 6. Thiên Đàng, Hỏa Ngục và Luyện Ngục

Chương 4: Lời Thiên Chúa

 1. Thiên Chúa Và Mặc Khải
 2. Thông Truyền: Con Người Và Thiên Chúa
 3. Thiên Chúa Mặc Khải Trong Đức Giêsu Kitô
 4. Kinh Thánh Và Truyền Thống
 5. Hiểu Kinh Thánh
 6. Những Cách Chú Giải Trái Ngược Nhau
 7. Những Công Cụ Giải Thích Kinh Thánh
 8. Kinh Thánh Cựu Ước
 9. Tân Ước
 10. Kinh Thánh Nơi Cộng Đoàn Kitô Hữu
 11. Phụng Vụ Lời Chúa
 12. Kinh Thánh Và Cầu Nguyện
 13. Những Hình Ảnh Về Thiên Chúa Trong Kinh Thánh Cựu Ước
 14. Những Hình Ảnh Nơi Tân Ước: Abba, Cha Ơi, Và Các Dụ Ngôn
 15. Thần Học Kitô Giáo: Chúa Ba Ngôi
 16. Những Câu Hỏi Đặc Biệt: Sự Hiện Hữu, Giới Tính Của Thiên Chúa, Và Vấn Đề Sự Dữ

Chương 5: Sự Hiểu Biết của Kitô Hữu về Thiên Chúa

 1. Những Hình Ảnh Về Thiên Chúa Trong Kinh Thánh Cựu Ước
 2. Những Hình Ảnh Nơi Tân Ước: Abba, Cha Ơi, Và Các Dụ Ngôn
 3. Thần Học Kitô Giáo: Chúa Ba Ngôi
 4. Những Câu Hỏi Đặc Biệt: Sự Hiện Hữu, Giới Tính Của Thiên Chúa, Và Vấn Đề Sự Dữ

Chương 6: Cuộc Đời Đức Giêsu

 1. Đức Giêsu Lịch Sử, Đức Kitô Đức Tin
 2. Bối Cảnh Thời Đức Giêsu: Đấng Messiah, Đức Giêsu Người Do Thái, Các Nhóm Do Thái Giáo
 3. Giáo Huấn Và Sứ Điệp Của Đức Giêsu: Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến
 4. Sứ Vụ Của Đức Giêsu: Các Bữa Ăn, Các Phép Lạ, Lòng Thương Xót

Chương 7: Sự Chết và Phục Sinh của Đức Giêsu

 1. Kiến Thức Nền Tảng
 2. Đức Giêsu Có Tiên Báo Về Sự Phục Sinh Không
 3. Thực Hành Những Điều Ngài Đã Giảng Dạy
 4. Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Giêsu
 5. Đóng Đinh Vào Thập Giá
 6. Phục Sinh

Chương 8: Kitô học: Niềm Tin của Hội Thánh vào Đức Giêsu

 1. Anh Em Bảo Thầy Là Ai
 2. Kitô Học Tân Ước
 3. Các Tước Hiệu Của Đức Giêsu Trong Tân Ước
 4. Kitô Học Của Thánh Phaolô
 5. Đức Giêsu Kitô Là Thiên Chúa Thật Và Là Người Thật
 6. Các Cách Hiểu Ngày Nay Về Đức Giêsu

Chương 9: Các Mô Hình Của Hội Thánh

 1. Hội Thánh Như Là Một Mầu Nhiệm
 2. Hội Thánh Như Là Một Cộng Đoàn: Đức Tin, Tình Bằng Hữu Và Phục Vụ
 3. Hội Thánh Là Một Cơ Chế: Phẩm Trật, Quyền Giáo Huấn
 4. Hội Thánh Như Là Bí Tích
 5. Hội Thánh Là Sứ Giả
 6. Hội Thánh Là Người Phục Vụ

Chương 10: Giáo Hội Trong Dòng Lịch Sử

 1. Đức Giêsu Và Giáo Hội
 2. Giáo Hội Thời Tân Ước: Ngày Quang Lâm, Công Đồng Jerusalem, Thẩm Quyền Trong Giáo Hội
 3. Những Năm 67-312: Vàng Thử Lửa
 4. Constantine Và Sự Lớn Mạnh Của Kitô Giáo
 5. Đời Sống Đan Tu
 6. Cuộc Ly Khai Giữa Đông Và Tây
 7. Quyền Bính Của Giáo Hoàng
 8. Lưu Đày Đến Avignon
 9. Phong Trào Cải Cách Công Giáo
 10. Chống Lại Phong Trào Cải Cách
 11. Truyền Giáo
 12. Thời Kỳ Ánh Sáng
 13. Công Đồng Vaticanô I
 14. Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp
 15. Thế Kỷ XX

Chương 11: Công Đồng Vatican II

Chương 12: Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức

Chương 13: Bí Tích Thánh Thể

Chương 14: Bí tích Thống Hối và Bí tích Xức Dầu

Chương 17: Lương tâm và Luân lý Kitô giáo

Chương 18: Một Nền Luân Lý Nhất Quán Về Sự Sống

Chương 19: Các Thánh và Những Vĩ Nhân

(Còn nữa)

 

[1] Nguyên tác: The Word Made Flesh

Tác giả: Anthony Marinelli

 

Kiểm tra tương tự

Kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” sẽ mang đến cho bạn niềm hân hoan Phục Sinh trong tích tắc

Bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6, tương truyền kể lại rằng lời kinh “Lạy …

Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh

Nếu không có sự Phục sinh, thì những gì chúng ta tin đều vô nghĩa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *