Người thuộc xã hội đen, có phải là con cái Chúa không?

– Bé gái hỏi: Con chào Đức Thánh Cha Phanxicô! Thưa Cha, khi chúng ta nhận Phép Rửa, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, còn những người chưa nhận Phép Rửa, họ có phải là con của Chúa không ạ? (Bé còn đang muốn nói thêm…)

– Đức Thánh Cha nói: Con tạm ngưng lại đó. Con tên là gì?

– Bé gái thưa: Dạ, con tên là Carlotta.

– Đức Thánh Cha nói: Này bé Carlotta. Hãy nói cho Cha nghe, Cha hỏi ngược lại con đó: Chính con nghĩ sao về câu hỏi đó? Những người chưa nhận Phép Rửa, họ có phải là con cái Chúa không? Thật lòng con nói gì?

– Bé gái thưa: Dạ, có.

– Đức Thánh Cha tiếp: Đúng vậy con ạ. Bây giờ, Cha sẽ giải thích. Con đã trả lời rất tốt. Tất cả chúng ta là con cái Chúa. Tất cả, tất cả chúng ta. Ngay cả những người chưa chịu Phép Rửa? Đúng thế. Ngay cả những người thuộc các tôn giáo khác, ngay cả những người xa cách, ngay cả những người có các thần tượng của họ? Đúng thế, tất cả họ đều là con cái Chúa. Ngay cả những người thuộc xã hội đen, họ cũng là con cái Chúa? … (các trẻ em ngập ngừng)… Các con không chắc sao… Đúng thế, ngay cả những người thuộc xã hội đen, ngay cả họ cũng là con cái Chúa. Cho dù họ thích trở thành con cái của thần dữ, nhưng họ vẫn là con cái Chúa. Tất cả, tất cả họ là con cái Chúa. Vậy điều khác biệt là gì? Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả chúng ta, Ngài yêu thương tất cả chúng ta, và đặt vào lòng chúng ta tiếng nói lương tâm để biết làm lành lánh dữ. Mọi người đều có điều ấy. Đó là biết đâu là thiện là lành, ngay cả những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, những người chưa biết Đạo Chúa, mọi người đều có linh hồn và đó là hạt giống Thiên Chúa gieo vào lòng mỗi người. Nhưng khi con được nhận Phép Rửa, Chúa Thánh Thần đi vào tâm hồn con và biến đổi con trở thành con cái Thiên Chúa hơn nữa. Vì một mặt, con là con cái Chúa giống như mọi người, nhưng con còn nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong cõi lòng mình. Con có hiểu không, Carlotta? Giờ đây, Cha muốn hỏi tất cả các con: Mọi người có phải là con cái Chúa không?

– Tất cả thưa: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi tiếp: Những người tốt có phải là con cái Chúa không?

– Tất cả trẻ em đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi: Những người xấu có phải là con cái Chúa không?

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi: Những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, những người thuộc các tôn giáo khác, những người có các thần tượng của họ, họ có phải là con cái Chúa không?

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha nói: Những người thuộc xã hội đen, họ có là con cái Chúa không?

– Trẻ em đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha nói: Chúng ta cần phải cầu nguyện để họ trở lại để họ nhận biết Thiên Chúa chân thật! Bây giờ các con không nói thành lời, mà trả lời thầm trong lòng về câu hỏi sau: Ai trong các con cầu nguyện cho những người trong xã hội đen, để họ được ơn hoán cải? Mỗi người các con hãy đáp lại trong lòng mình. Rồi, giờ thì các con nói lớn tiếng cho Cha nghe: Khi chúng ta nhận Phép Rửa, ai đã đến trong tâm hồn ta? … Nói to lên xem nào!

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, Chúa Thánh Thần!

Tứ Quyết SJ

Trích cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với các em thiếu nhi, trong cuộc viếng thăm mục vụ Giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá tại Roma (Visita Pastorale alla Parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale: Roma-Italia, 15.04.2018), (Rivista Diocesana Di Roma, Anno XXV Aprile-Giugno 2018 N.2).

 

Kiểm tra tương tự

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Câu khởi đầu và kết thúc Thánh Kinh

Bạn có bao giờ tự hỏi câu đầu tiên và câu cuối cùng trong sách …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *