Nhóm sinh viên Thiên Ân dâng Thánh Lễ tổng kết cuối năm học 2013-2014

Chúa Nhật: Ngày 15/06/2014, tại Học Viện Dòng Tên, Nhóm sinh viên công giáo Thiên Ân đã tổ chức lễ tổng kết cuối năm và bầu Ban Đại Diện cho năm học mới. Khoảng 8h30’, các bạn quy tụ cầu nguyện trong ngôi nguyện đường nhỏ bé thân thương của Học Viện, nhằm xin ơn Chúa soi sáng cho mọi thành viên trong Nhóm để các bạn có thể chọn ra những người nhiệt thành, hăng say, quảng đại đảm nhận vai trò điều hành Nhóm trong năm học mới.

   P1170070 (FILEminimizer)

Sau đó, các bạn bầu ban đại diện mới.

P1170066 (FILEminimizer)

Kế đến, khoảng 10h15 các bạn cùng hiệp dâng thánh lễ Mừng Chúa Ba Ngôi và tạ ơn cuối năm học 2013-2014, cũng như tạ ơn Chúa đã cho các bạn có Ban Đại Diện mới của nhóm.

P1170079 (FILEminimizer)

Sau đây là nội dung bài giảng của Cha Vincent Phạm Văn Mầm, SJ

BA NGÔI: MẪU MỰC CỦA MỘT CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

P1170102 (FILEminimizer)Tin mừng Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay là một trích đoạn ngắn gọn trong Tin mừng Gioan đề cập đến cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Trong đó, một mặc khải đầy đủ về hành động cứu độ của Thiên Chúa được bày tỏ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3: 16). Đó là thiên ân mà Thiên Chúa vì yêu đã trao ban cho nhân loại.

Thiên Ân cũng là tên của nhóm sinh viên Công Giáo mà đông đảo số thành viên hôm nay quy tụ nơi đây để hiệp dâng thánh lễ bế giảng năm học 2013-2014 và ra mắt Ban đại diện mới. Chúng ta cầu nguyện cho nhóm và mỗi thành viên của nhóm ý thức ý nghĩa tên gọi của nhóm mà họ thuộc về: tất cả là hồng ân của Thiên Chúa và vì thế, hãy sống xứng với ơn huệ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

Một mặc khải cao trọng và trọn vẹn

Chúng ta biết rằng hành động cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cách tiệm tiến trong lịch sử nhân loại và mặc khải ấy đạt đến sự viên mãn nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập thể. Đức Giêsu đã tóm lược nội dung mặc khải của dòng lịch sử cứu độ trong cuộc đối thoại với Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3: 16). Chúng ta tìm thấy nhiều chi tiết trong lời đối thoại này:

Thiên Chúa là Đấng nào? Chúng ta không thể biết Thiên Chúa là ai, nếu Đức Giêsu không mặc khải cho chúng ta. Nhờ Đức Giêsu, chúng ta biết Thiên Chúa là Nguồn gốc là Khởi nguyên của hành động cứu độ.

Bản chất cao trọng của Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, động lực hành động của Người chỉ xuất phát từ tình yêu. Ngài đã, đang và còn hành động không phải vì chính Ngài mà là vì con người.

Quà tặng mà Thiên Chúa dành cho con người không thể định phẩm bằng thước đo nhân loại mà bằng chính tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Quà tặng đó chính là chính Con Một của Người.

Trương độ tình yêu của Thiên Chúa mở rộng đến cả nhân loại mọi thời. Biên giới của một quốc gia hay lãnh thổ không thể là chuẩn mực để diễn tả chiều sâu, cao, và rộng tình yêu của Ngài.

Và mục đích của hành động của Thiên Chúa là con người sống, và sống hạnh phúc muôn đời. Đó chính là vinh quang của Người: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống,” lời của thánh Irénée.

Sống các chiều kích đã được mặc khải:

Kinh thánh cho chúng biết thái độ đúng đắn của con người trước Thiên Chúa mạc khải là thái độ đức tin: đón nhận mạc khải và sống các chiều kích mạc khải.

Trước hết là nhận biết và tuyên xưng mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm này vượt ngoài khả năng nắm bắt của trí tuệ con người. Sự hiểu biết về mầu nhiệm này, nếu có, chỉ đến từ chính mạc khải của Đức Giêsu, Đấng đến từ trên cao và có thể nói về chuyện trên trời cao: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3: 13); và đến từ chính bản tính thần linh của Ngài “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10: 30), “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14: 11). Chìa khóa để có thể “vươn” tới sự hiểu biết và tuyên xưng mầu nhiệm thẳm sâu này chính là Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta được tái sinh bởi ơn trên và đi vào mối tương quan thân tình với Ba Ngôi (Ga 3: 5-8).

Thứ đến là tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ là hành vi thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Đó là thái độ hiếu thảo và biết ơn của con người phải có đối với Thiên Chúa vì hồng ân tạo dựng, cứu độ và quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính Ba Ngôi đã làm cho chúng ta hiện hữu và được tái hiện hữu trong tình yêu của Ngài. Thật vậy, từ hư vô Thiên Chúa đã làm cho chúng ta hiện hữu và từ trong chính tình trạng hủy diệt của sự chết mà chúng ta lại được hiện hữu như người con thảo của Chúa Cha trong Chúa Kito. Điều đó chỉ có thể có được do Thiên Chúa yêu chúng ta quá đỗi!

Ba là tái khám phá phẩm chất nội tại và ngoại tại của Ba Ngôi Vị Thiên Chúa. Phẩm chất nội tại của cộng đoàn Ba Ngôi được thánh Gioan diễn tả ngắn gọn và tròn nghĩa nhất: “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4: 16). Cái cốt lõi làm nên cộng đoàn Ba Ngôi là Tình yêu. Phẩm chất ngoại tại của công đoàn Ba Ngôi cũng chỉ là tình yêu, được chính Chúa Giêsu mặc khải cho Nicôđêmô rằng “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài để ai tin vào Con thì được sự sống đời đời”. Đó là tình yêu hướng tha, dấn thân và phục vụ: một tình yêu hướng đến sự chữa lành hay cứu độ ngõ hầu con người tìm được hạnh phúc.

Cần lắm một hay nhiều cộng đoàn tình yêu như thế

Hai chiều kích nội tại và ngoại tại của tình yêu Ba Ngôi trở thành nguyên mẫu cho bất cứ tình yêu nào của chúng ta hôm nay dành cho thế giới. Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới đầy sự tương phản và phân rã. Một thế giới được gọi là giàu và hiện đại nhưng đa số nhân loại lại sống trong nghèo khổ đến độ mất phẩm giá; một thế giới cổ võ cho sự bình đẳng nhưng quyền lực lại nằm trong tay một nhóm người khiến một cá nhân hay tập thể khác trở thành những kẻ nô lệ; một thế giới kêu gọi sự công bằng nhưng sự bất công lan tràn và sự bóc lột đụng đến tân xương tủy của đồng loại mình; một thế giới kêu gọi sống chung hòa bình nhưng chiến tranh, hận thù và khủng bố lan tràn khắp nơi… Chúng ta còn có thể kể ra nhiều hơn nữa… Trong một thế giới đầy sự tương phản như thế, cần lắm một hay nhiều cộng đoàn tình yêu Ba Ngôi với hai chiều kích: hướng nội và hướng tha. Hai khía cạnh của một tình yêu Ba Ngôi trở nên khuôn mẫu nền tảng cho đời sống của bất cứ cá nhân, gia đình và tập thể nào. Chúng ta không thể nào yêu đích thực nếu chúng ta không biết phải yêu thế nào cho đúng. Nếu chúng ta chỉ yêu mình, thì đó là một tình yêu vị kỷ. Dấu chứng của một tình yêu đích thực là tình yêu hướng tha, dấn thân và phục vụ. Chỉ có như thế mới có sự sống tròn đầy trong đời sống cá nhân và tập thể.

Chúng ta cầu nguyện cho mỗi thành viên của Nhóm Thiên Ân khi tham dự lễ bế giảng hôm nay học thuộc bài học tình yêu này và thực hành nó giữa trường đời để những cộng đoàn Ba Ngôi mới được hiện tại hóa trong mỗi một môi trường sống họ được sai đến.

P1170114 (FILEminimizer)

Cuối thánh Lễ các bạn cử hành nghi thức ra mắt Ban Đại Diện mới. Ban Đại Diện cũ trao nến cho Ban Đại Diện mới với ý nghĩa luôn giữ mãi ngọn lửa yêu thương và phục vụ.

Buổi chiều các bạn cùng nhau nhìn lại và chia sẻ cho nhau những thăng trầm trong một năm vừa qua. Nhìn lại để tại ơn Chúa đã giữ gìn nhóm trong yêu thương. Tạ ơn Chúa vì những hoạt động nhóm đã thực hiện trong năm. Nhìn lại cũng tạ lỗi vì những thiếu sót của nhóm. Cũng như các bạn chia sẻ cho nhau về tinh thần phục vụ, về sự yêu thương… Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu hoài bão chúng ta cùng nhau ôm ấp và quyết tâm thực hiện trong năm học mới 2014-2015.

Bạch Thuấn, S.J. tổng hợp và biên tập

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *