Những thuật ngữ trong linh đạo thánh Inhaxiô bạn nên biết!

Có lẽ, nơi những thuật ngữ của thánh Inhaxiô, ẩn chứa một thứ ngôn ngữ nào đó mà luôn cần được khám phá. Hãy cùng tìm hiểu để thấy sự giàu có và phong phú ấy nơi truyền thống linh đạo 500 năm của thánh Inhaxiô và Dòng Tên qua 7 thuật ngữ sau đây.

Magis – Hơn nữa!

Ý tưởng “Magis – Hơn nữa” khởi xuất từ bài suy niệm “Lời mời gọi của vị Vua Hằng Sống” trong sách Linh Thao của thánh Inhaxiô. Để đáp trả lại lời mời gọi sâu xa ấy bằng cả con người của mình, tôi cần có một thái độ hơn nữa.

———————————

Men and Women for Others – Trở nên người của mọi người và cho mọi người

Chúa Giêsu Kitô đã trở nên người của mọi người. Mỗi người cũng trở nên những người của mọi người và cho mọi người. Đây là chủ trương giáo dục chính yếu của các Giêsu hữu cho tất cả các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo nên những con người của mọi người và cho mọi người.

———————————

Ad Majorem Dei Gloriam – Cho vinh danh Thiên Chúa hơn

Đây được xem là phương châm sống của thánh Inhaxiô và toàn thể các tu sỹ Dòng Tên mọi thời đại. Sống cho vinh danh Thiên Chúa hơn là để lối sống và việc phục vụ của mình hướng đến việc làm sao để danh Chúa được tôn vinh.

———————————

Cura Personalis

Quan tâm và tôn trọng toàn bộ những khía cạnh làm nên một con người cá vị luôn là một nguyên tắc quan trọng trong đường hướng huấn luyện của linh đạo Inhaxiô và Dòng Tên.

Chúa tạo nên tôi thật tốt lành trong thế giới. Tôi cũng được mời gọi để chăm sóc bản thân và mọi người xung quanh với một tình yêu và sự tốt lành như thế.

———————————

Non Multa Sed Multum – Chất lượng quan trọng hơn số lượng

Đây là một giá trị hữu ích mà Inhaxiô có lẽ đã học được từ triết gia Quintilius (Quintiliano, Instit., X, I, 59). Trong Linh Thao, Inhaxiô đã dùng phương châm này để lượng định chiều sâu và ý nghĩa những hưởng nếm của nội tâm của việc thao luyện. Hãy dùng phương châm này để tiến sâu vào thực tại đằng sau những hiểu biết về những khái niệm, ý tưởng… đừng dừng lại nơi những hời hợt và nông cạn bên ngoài (cf. LT A, số 2).

———————————

Finding God in All Things – Tìm Chúa trong mọi sự

———————————

Tantum Quantum

Album banner và poster về các thuật ngữ: https://drive.google.com/drive/folders/1PBinM0zOcNmggIZkD0wPgio9TZ4drpBv?usp=sharing

Nhật Tài S.J.

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Khóa học: “Sơ lược về giáo luật hôn nhân và tiêu hôn”

Các bạn thân mến! Mục vụ cho người ly dị tái hôn thường rơi vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *