Ơn Gọi Dòng Tên – Vài Nét Quan Trọng

Vài đặc điểm của các tu sĩ Dòng Tên
1. Được Chúa Giêsu kêu gọi, và sai đi vào trong thế giới.
2. Tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự, trở thành nhà chiêm niệm ngay trong các hoạt động tông đồ.
3. Ứng trực và sẵn sàng để được sai đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, mục đích là để vinh danh Chúa hơn và phục vụ con người hơn. Phục vụ Đức Tin và thăng tiến Công Bằng. Mến Chúa Yêu Người được thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.
4. Từ tình yêu mến và tình bạn với Chúa Kitô, trở thành bạn của mọi người thuộc mọi ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo khác nhau.
5. Ưu tiên tập trung vào Thiên Chúa, người nghèo, người trẻ, trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta.
6. Chăm chỉ học hành nghiên cứu để trở thành người học thức sâu rộng để có thể phục vụ tốt hơn; tự nguyện sống nghèo và giản dị để phục vụ tốt hơn cho mọi người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau trong thế giới, không phân biệt các biên cương.
7. Luôn sẵn lòng đối thoại, kết nối, cộng tác ngay giữa những khác biệt và căng thẳng, giữa những lằn ranh, giữa những chọn lựa… Để từ đó có thể có được kinh nghiệm về Thiên Chúa ngay giữa thực tại phức tạp và đa diện của con người.
8. Không bỏ lỡ những ước mơ lớn với niềm vui sâu.
Tóm lược: Tứ Quyết SJ

Kiểm tra tương tự

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Cách chữa lành hiệu quả

Mấy tuần này tôi thường nghe về phong trào chữa lành. Thực ra, nhu cầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *