On & Off

Có những lúc mình on
Tưởng rằng bạn đang off
Bao nỗi niềm chất chứa
Đành nín giữ lặng câm

Có những lúc bạn on
Mình giả vờ đang off
Đời xoay xoay bề bộn
Đành lướt trượt qua nhau

Mình lướt trượt qua mau
Bởi nhịp đời hối hả?
Hay dần lạc mất nhau
Giữa vô hình xa lạ?

Có những lúc cùng on
Mình hello vồn vã
Bởi câu chữ sáo mòn
Mình bye bye vội vã

Những nhịp xoay tất tả
Sẽ gặp nhau bao giờ?
Mình vô tình trôi mãi
Dạt về hai bến bờ

Có khi nào đứng lại
Giật mình tiếc ngẩn ngơ?…

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *