Bài Viết Mới

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23.3 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, xin nâng đỡ con trong tuần sắp tới để con tham dự mầu nhiệm vượt qua với niềm hân hoan vui mừng. Xin cho tình yêu của con lớn lên mỗi ngày khi con tham …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-3, Tông đồ Cầu nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, Ngày 23 – 3 (Gr 20, 10-13; Tv 18; Ga 10, 31-42) Suy Niệm Hôm nay chúng ta suy niệm về sự giải thoát và đức tin. Từ “giải thoát” ít khi được chúng ta sử dụng hoặc nghĩ đến trong cuộc sống thường …

Xem tiếp »