Bài Viết Mới

19 Tân tập sinh vào Nhà Tập Dòng Tên

  Nhờ hông ân Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam năm 2019 sẽ đón nhận 19 ứng sinh vào Tập viện. Sau khi đã cẩn trọng nhận định cùng với các Tư Vấn Tỉnh Dòng, với sự trợ giúp của Ban Huấn Luyện Ứng Sinh, Quý cha Khảo Sát, …

Xem tiếp »

Sai thợ ra gặt lúa (9.7.2019 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 9, 32-38 32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! “34 …

Xem tiếp »

Tin Mừng Nước Trời và Sự Sống (Ngày 9 tháng 7 năm 2019 – Thứ ba, sau Chúa nhật 14 Thường niên)

Tin Mừng Nước Trời và Sự Sống (Mt 9, 32-38)   32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa …

Xem tiếp »