Bài Viết Mới

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-2, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới này trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Con dừng lại để suy gẫm về sự hiện diện thân thương của Cha. Nguyện xin Thần Khí của Cha thêm sức và ban cho con lòng can đảm để …

Xem tiếp »