Bài Viết Mới

Tông đồ Cầu nguyện, 10.1.2019, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-01 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, tiếng Cha mời gọi chúng con mỗi ngày cho chúng con biết lắng nghe và bước theo Cha. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để hiệp ý cầu nguyện với ý chỉ của …

Xem tiếp »

Trả lại tự do (10.1.2019 – Thứ Năm, sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh. Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào …

Xem tiếp »

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quí vị vừa nghe” (10.1.2019 – Thứ Năm, sau Lễ Hiển Linh)

  “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quí vị vừa nghe” (Lc 4, 14-22a) 14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được …

Xem tiếp »