Bài Viết Mới

Thánh Edmundo Campion

Một trong những trang sử oai hùng nhất của Dòng Tên là hơn một trăm năm chia vui sẻ buồn với Hội Thánh Công Giáo tại nước Anh trong thời gian bách hại gắt gao. Hơn 60 Giêsu hữu, từ chân phước Gioan Woodhouse hi sinh năm 1573 đến cha Giulielmô …

Xem tiếp »

Thánh Hiệu Dòng Tên

Tháng 10 năm 1537, tại Vicenza, một thị trấn nhỏ  ở miền bắc nước Ý, thánh I-nhã và các bạn đầu tiên hội họp với nhau, và sau khi nhận định, cả nhóm  đã quyết định tự xưng là Đoàn Giêsu, và mỗi người tự nhận là bạn đường Chúa …

Xem tiếp »

Chân phước Anrê Phú Yên – Tử đạo

Lễ nhớ ngày 18 tháng 01 Anrê mặc dầu ít tuổi nhất trong Hội, nhưng ngài tỏ ra là một thanh niên đạo hạnh thông minh và hiếu học, nhiệt thành với hoạt động tông đồ, nên được cha Đắc Lộ gọi là vị thánh nhỏ. Năm 1643, tại Hội …

Xem tiếp »