Bài Viết Mới

Hình ảnh cha Bề Trên Cả thăm Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ngày thứ II

Hình ảnh cuộc viếng thăm Tỉnh  Dòng Tên Việt  Nam Phanxicô Xaviê của cha Bề Trên Cả ngày 19.01.2012  

Xem tiếp »

Hình ảnh cha Bề Trên Cả thăm Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ngày thứ I

Hình ảnh ngày viếng thăm Tỉnh  Dòng Tên Việt  Nam Phanxicô Xaviê của cha Adolfo Nicolas, Bề Trên Cả Dòng Tên * Ngày 18.01.2012  

Xem tiếp »

Cha Bề Trên Cả Dòng Tên viếng thăm Tỉnh Dòng Việt Nam

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 01 năm 2012, cha Bề Trên Cả Adolfo Nicolas, S.J. cùng với cha Dany Huang, S.J. Tổng phụ tá bề trên cả Vùng Châu Á – Thái Bình Dương và cha Francisco Javier Álvarez, S.J. Thư kí tổ chức Công Bình Xã Hội …

Xem tiếp »