Bài Viết Mới

Nhật kí Đại Hội Đại Biểu: Hình ảnh Thánh Lễ khai mạc

Đại hôi Đại biểu Dòng Tên lần thứ 70 đã được tố chức tại Nairobi, Kênya từ ngày 9 – 15/7/2012.Trong Đại hội có sự hiện diện của cha Bề Trên Cả Adolfo Nicolás, S.J. quý cha phụ tá Bề Trên Cả và khoảng 84 đại biểu được bầu từ …

Xem tiếp »

Hình ảnh Thánh Lễ hội nhập văn hoá Châu Phi tại Đại Hội Đại Biểu

Trong Đại Hội Đại biểu của Dòng vừa qua tại Nairobi, Kenya, một Thánh Lễ đặc biệt đã được cử hành để cầu nguyện cho sứ vụ của Dòng ở Châu Phi và Madagascar, tại nhà nguyện mang tên cha cố Bề Trên Cả Pedro Arrupe, thuộc trung tâm linh …

Xem tiếp »

Về Nguồn

Con hành hương về nguồn cội Bên mạch suối Cardone Đêm, nghe lòng bao bổi hổi Trên con rợp bóng trăng thề Cao vút trời Montserrat Những ngón tay vẫy trời cao Trôi trên sông trăng bàng bạc Núi vươn mình đón muôn sao Nhịp chân đi từ muôn lối …

Xem tiếp »