Bài Viết Mới

Bỏ mọi sự vì Thầy (29.5.2012 – Thứ ba Tuần 8 Thường niên)

“Người kitô hữu hôm nay sống ở thế kỷ hai mươi mốt cũng có lúc nghĩ về cái mất, cái được của việc một đời theo Giêsu.” Lời Chúa: Mc 10, 28-31 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự …

Xem tiếp »

Giáo xứ Tạo Tác: Clip về Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Xem tiếp »

Người trồng cây sồi

“Lễ Hiện Xuống thách đố chúng ta phải cụ thể hóa bí tích thêm sức thành việc phục vụ của Kitô giáo.” Lm.  Mark Link, SJ Vào năm 1983, trong khi Israel chiếm đóng Lebanon, thì tại Evanston thuộc tiểu bang Illinois, có một cậu bé 13 tuổi làm lễ …

Xem tiếp »