Bài Viết Mới

Thứ Bảy, tuần 7 PS – Ga 21,20-25

Giuse Nguyễn Văn Lộc Ga 21, 20-25 Bài TM hôm qua và bài TM mà chúng ta vừa nghe, làm nên phần kết thúc của TM theo thánh Gioan. Trong bài TM hôm qua, hình ảnh thánh Phê-rô được nêu bật như là người mục tử, với sứ mạng chăn …

Xem tiếp »

Nhớ Ơn Rừng

NHỚ ƠN RỪNG Truyện ngắn Tặng quê hương Hàm Thuận Nam –   Mình phải đi thôi con ạ ! ……. Mưa. Cơn mưa cuối mùa dai dẳng, như còn muốn dùng dằng níu kéo những gì sắp chia xa. Mưa ào ạt trút nước xuống rừng đêm. Rừng lặng lẽ …

Xem tiếp »

CẦN NHẬN THỨC MỚI VỀ NHÀ NGUYỄN

CẦN NHẬN THỨC MỚI VỀ NHÀ NGUYỄN (Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu) Sách Lịch sử Việt  Nam do Viện Khoa học Xã hội biên soạn đã viết theo quan điểm Macxit về lịch sử một cách ít nhiều máy móc. Như khi gượng ép dùng những danh xưng hay …

Xem tiếp »