Bài Viết Mới

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

26/06/2011 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ga 6, 51-58 1. “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” – Trong TM theo thánh Gioan, ở chương 6, Đức Giê-su nói về Bánh Hằng Sống; và đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là đỉnh …

Xem tiếp »

Thứ bảy, sau CN XII TN – Mt 8, 5-17

25/06/2011 Thứ bảy, sau CN XII TN Mt 8, 5-17 1. “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” – Hoạt động chữa lành của Đức Giêsu dường như được thâu tóm lại hết trong bài Tin Mừng chúng ta vừa …

Xem tiếp »

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

24/06/2011 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lc 1, 57-66.80 Sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả là loan báo Đức Ki-tô và dọn đường cho Ngài, chính vì thế mà sau này, thánh Gioan nói với các môn đệ của mình : « Người phải nổi bật lên, còn thầy phải …

Xem tiếp »