Bài Viết Mới

Betania – nơi Đức Giê-su cho Lazaro sống lại

[vimeo]http://vimeo.com/25031649[/vimeo] Một sự sống lại báo trước một sự sống lại lớn hơn. Đó là điều đã xảy ra tại đây – làng Bê-ta-ni-a. Đây là nơi Chúa đã khóc thương cái chết của bạn Ngài – anh Lazaro, và Ngài đã cho anh sống lại. Đây là nơi toàn …

Xem tiếp »

QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC VIỆT NAM 200 NĂM

    QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC VIỆT NAM 200 NĂM (Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu) –   Tên Việt Nam để chỉ nước ta đã xuất hiện từ lâu đời –   Khoảng năm 1390, Hồ Tông Thốc đã lấy tên đó viết sách Việt Nam thế chí. –   Khoảng …

Xem tiếp »

Đức Kitô và Lề Luật – Mt 5, 38-42

Giuse Nguyễn Văn Lộc Thứ hai, sau CN XI TN Mt 5, 38-42 – Bài TM chúng ta vừa nghe, là một trong năm minh họa ĐGS đưa ra để giúp chúng ta hiểu cách Ngài hoàn tất lề luật: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật …

Xem tiếp »