Phần VIII: Ki-tô học của Thánh Phao-lô

jesus-resurrectionThánh Phaolô (trước là Saolô) thành Tácxô chính là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Tân Ước. Ngài không phải là một trong số các tông đồ ngay từ ban đầu; thực ra ngài đã bách hại Hội Thánh tiên khởi. Tuy vậy, ngài đã trải qua cuộc hoán cải tận căn nhờ được gặp gỡ với Chúa phục sinh. Ngài tiếp tục trở thành một thần học gia và một nhà truyền giáo vĩ đại nhất của Hội Thánh sơ khai. Thánh Phaolô, thậm chí còn trổi vượt hơn các tác giả Phúc Âm, có thể giải thích ý nghĩa cuộc đời, cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Tuy vậy, điểm nhấn của ngài lại không đặt quá nặng vào việc Đức Kitô là ai, trái lại, ngài nhấn mạnh việc Đức Kitô đã làm gì cho chúng ta và vai trò của Đức Kitô trong lịch sử cứu độ.

Kitô học của thánh Phaolô tập trung hầu như toàn bộ vào cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Phaolô hầu như không đề cập đến các lời giảng, các phép lạ hay việc làm của Đức Giêsu. Đối với Phaolô, chính cái chết và phục sinh của Đức Kitô là sự kiện vĩ đại mang lại ơn cứu độ làm thay đổi toàn bộ mối tương quan của nhân loại với Thiên Chúa. Lời dạy của thánh Phaolô vừa phức tạp vừa khó hiểu. Chúng ta cố gắng tóm tắt đơn sơ các điểm chính yếu của ngài:

  1. Luật của Môsê không đủ thẩm quyền để mang lại ơn cứu độ cho con người, bởi vì tự bản chất con người không thể sống hoàn hảo và chu toàn mọi đòi hỏi của Luật.
  2. Chúng ta được cứu độ, không phải bởi Luật, nhưng nhờ hồng ân của Thiên Chúa, ân sủng nhưng không do tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
  3. Hồng ân của Thiên Chúa được mặc khải trong và qua cái chết và phục sinh của Đức Giêsu.
  4. Đức Kitô là Ađam mới mang đến cho chúng ta phương thế mới để làm người qua việc trung thành với tình yêu của Thiên Chúa. Những ai ở “trong Đức Kitô” thì ở trong cuộc sáng tạo mới.
  5. Những ai tin vào Đức Kitô sẽ sống trong Thần Khí. Qua Thần Khí chúng ta nhận được ân sủng của Thiên Chúa, và ân sủng này đưa chúng ta đến ơn cứu độ.
  6. Sự phục sinh của Đức Kitô là hoa quả đầu mùa của toàn thể công trình sáng tạo. Trong đó, chúng ta được mời gọi để sống trong niềm hy vọng.

Phản Tỉnh Cá Nhân và Thảo Luận

Thánh Phaolô nhấn mạnh hồng ân của Thiên Chúa là quà tặng tình yêu thuần túy của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta tự mình không dành được ân huệ đó. Nhưng khi chúng ta biết chúng ta được yêu, cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ như cũ. Nó sẽ được cuốn theo dòng chảy tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người. Cách nào đó chúng ta phải trở nên khác và tự do hơn. Niềm tin của bạn có tạo ra một biến đổi thực sự trong cuộc đời bạn không? Bằng cách nào?

 

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 10 TN: Để Lời Chúa tạo tình thân

Tin mừng Thánh Maccô hôm nay thuật lại bài nói chuyện của Chúa Giêsu dành …

Vì sao tháng Sáu được dành để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Tháng Sáu được biết đến là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu vì lễ kính trọng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *