Phỏng vấn cha Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ về Đức cố Hồng Y Martini

40 năm noi theo lời dạy và gương mẫu của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini.  Đó là chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Công Đoan*, Dòng Tên giám đốc của Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng tại Giêrusalem và là học trò của ĐHY tại Roma. Đây là những ký ức của cha về vị Hồng y quá cố khi trả lời phỏng vấn Francesca Sabatinelli.

* Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ đã từng là Bề trên Miền Dòng Tên Việt nam từ năm 1975-2003. Sau đó ngài đã được Cha Bề Trên Tổng Quyền Peter-Hans Kolvenbach bổ nhiệm là Phụ tá Bề Trên Tổng quyền đặc trách Vùng Đông Á- Úc. Từ năm 2008, ngài là Giám đốc Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng tại Giêrusalem.

—————-

Hồng y Martini không chỉ là một học giả Kinh Thánh lỗi lạc mà còn là một bậc thầy về linh đạo, ngài đã đưa dẫn chúng ta về thời kỳ của các Giáo Phụ. Với ĐHY, thần học và đời sống thiêng liêng tất cả được đặt nền tảng trên lời Chúa, không có ranh giới nào giữa kinh thánh và thần học, giữa kinh thánh và linh đạo tất cả như thể được hoà quyện vào nhau. Tôi nghĩ rằng đây là đóng góp quan trọng nhất của ngài cho toàn thể Giáo Hội. Với tư cách là một người học trò, tôi có thể nói rằng ngài không chỉ là một giáo sư mà còn là người thầy của tôi về đời sống thiêng liêng, và ngài đã gợi hứng cho tôi cách thế sống gần gũi và luôn được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa. Kinh nghiệm này đã giúp tôi rất nhiều trong mọi cảnh huống trong đời sống của tôi. Nó là nền tảng quan trọng trong đời sống của tôi từ 40 năm qua. Với tôi Đức Hồng Y là một người cha, một giáo sư và cũng là một người thầy trong đời sống thiêng liêng.

H. Tất cả mọi người đều biết về tình yêu lớn lao và mối quan hệ thắm thiết mà ĐHY dành cho Giêrusalem, nhưng vào năm 2008 ngài đã phải rời khỏi đó vì đau bệnh. Cha có thể nói nhiều hơn về những kỷ niệm mà ngài có với Đất Thánh?

Đ. Với ĐHY, Lời Chúa làm nên tất cả đời sống của ngài, mà Lời Chúa khởi đi từ Giêrusalem, Giáo Hội khởi đi từ Giêrusalem; nhưng không may, khi tôi đến đây, thì ngài đã trở về Milan.

H. Tại Giêrusalem, sẽ có rất nhiều người nhớ đến Đức Hồng Y..?

Đ. Tất cả mọi người sẽ nhớ đến ngài như là một con người của bình an, một con người thiêng liêng, một con người của Lời. Thậm chí cách đây một tuần, một vài người đã nhờ tôi viết thư cho ĐHY và trong những lá thư phúc đáp, mọi người đều nhìn nhận rằng điều đánh động họ nhất là sự đơn sơ và khiêm tốn của vị Hồng Y đáng kính này. Tôi thiết nghĩ đây là điểm chung mà mọi người đều nhắc đến khi nhớ về Đức Hồng Y: một con người thiêng liêng, con người của hoà giải và một con người đơn sơ và khiêm tốn.

Minh Triệu, SJ

Chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Ý

Per 40 anni ha seguito i suoi insegnamenti e il suo esempio. Il gesuita Joseph Doan Cong Nguyen è il direttore del Pontificio Istituto Biblico a Gerusalemme ed è stato allievo del cardinale Carlo Maria Martini a Roma. Ecco un suo ricordo del porporato scomparso, nell’intervista di Francesca Sabatinelli:

R. – Il cardinale Martini era un grande biblista, ma anche un grande maestro spirituale, che ci riporta al periodo dei Padri della Chiesa. Per lui la teologia, la vita spirituale sono tutte fondate sulla Parola di Dio: non c’è confine tra Bibbia e teologia, tra Bibbia e spiritualità, tutto va insieme. Penso che questo sia il contributo più importante del cardinale per tutta la Chiesa. Per me, posso dire da studente che non è stato soltanto il mio professore, ma anche il mio maestro spirituale, e mi ha ispiranto questa maniera di avvicinarsi, di nutrirsi della Parola di Dio. In tutte le circostanze nella mia vita, questa è stata veramente la cosa che mi ha aiutato. Da 40 anni, questo è fondamentale nella mia vita. Lui per me è un padre, un professore e un maestro spirituale.

D. – Tutti conoscono il grande amore e il forte legame che Carlo Maria Martini aveva con Gerusalemme, che lasciò nel 2008 anche a causa della sua malattia. Ci può raccontare questo profondo rapporto con la Città Santa? 

R. – Per lui la Parola di Dio era tutto per la sua vita e la Parola di Dio parte da Gerusalemme, la Chiesa parte da Gerusalemme. Purtroppo, quando sono io sono arrivato qui, lui già era rientrato a Milano.

D. – A Gerusalemme, ci saranno molte persone che ricordano il cardinale…

R. – Tutti si ricordano di lui come un uomo di pace, un uomo spirituale, un uomo della Parola di Dio. Persino una settimana fa, ancora qualcuno mi ha chiesto di poter scrivere al cardinale. Nelle lettere di risposta tutti dicevano che ciò che toccava di più erano la sua semplicità e la sua umiltà. Penso che questo sia un punto molto comune tra i ricordi sul cardinale: uomo spirituale, uomo di riconciliazione, uomo di semplicità ed umiltà.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu tự do với mọi sự

Trưa Chúa Nhật ngày 9/6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền …

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *