Quý Cha Trong Giáo Hạt Chính Tòa Thanh Hóa Về Giáo Họ Hòa Chúng Để Tĩnh Tâm Tháng

Ngày 03/10/2017 vừa qua, bất chấp trời mưa nặng hạt, 25 quý cha thuộc giáo hạt Chính Tòa, giáo phận Thanh Hóa đã quy tụ về giáo họ Hòa Chúng nhỏ bé và yên tĩnh để cùng nhau tĩnh tâm tháng.

Chương trình bắt đầu từ 08 giờ với phần chia sẻ của cha Micae Trịnh Ngọc Tứ, đại diện giám mục. Cha Đại Diện đã chia sẻ chủ đề “Linh mục và sứ điệp Fatima”. Qua đó, cha mời gọi quý cha trong hạt hồi tâm nhìn lại lối sống của mình trước lời mời gọi sám hối và siêng năng lần chuỗi Mân Côi của Đức Maria.

Sau phần chia sẻ của cha Micae, quý cha cùng nhau đọc kinh trưa và hồi tâm trước Thánh Thể. Trong thời gian này, quý cha xét mình, xưng tội.

                              

Sau giờ chầu Thánh Thể và xưng tội, quý cha trong hạt đã ngồi lại bên nhau để chia sẻ những thông tin mục vụ của giáo phận trong thời gian tới.

Mọi người chia tay nhau trong niềm vui và bình an sau khi cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân ái.

Chí Thành, Sj

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *