[Radio Ơn gọi] số 4: Vị Thánh chiêm bao

Nguyên tác: 25 Gospel Meditations on Life and Vocation
Chuyển ngữ & Trình bày: Bạch Quang
Hiệu đính: Hữu Cường

Kiểm tra tương tự

Đến mà Xem

Đến mà Xem là Lời mà chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ đầu …

Quà tặng cuộc sống

Khi Chúa nói… Một người thì thầm: “Lạy Chúa, xin hãy nói với con.” Và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *