[Radio Ơn Gọi] số 8: Ra khỏi tối tăm

Nguyên tác: 25 Gospel Meditations on Life and Vocation
Chuyển ngữ & Trình bày: Bạch Quang
Hiệu đính: Hữu Cường

Kiểm tra tương tự

Khóa học: Tiến trình phát triển tâm lý và đường hướng giáo dục đức tin

Các bạn thân mến! Trung Tâm Mục Vụ Gia Đình- ĐẮC Lộ (Dòng Tên Việt …

Câu chuyện về Giêsu

Lên đường loan báo Tin Mừng, tôi bắt đầu từ câu chuyện đời tôi và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *