Saint Ignatius Rap Video

Saint Ignatius Rap Video

Rap video about the life of Saint Ignatius.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NZaXTFD-MTM[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Kết thúc CP71 – chúng ta nhìn Chúa lên trời

  Đại hội Đại biều lần thứ 71 đã kết thúc vào trưa Chủ nhật …

Hậu trường của CP71

Sau ba tuần linh thao, cầu nguyện, phân định và thảo luận đôi lúc có …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *