Sinh hoạt Tuần Thánh năm 2013 tại nhà nguyện thánh I-nhã Đắc Lộ

Inha2012.007

Kính Thưa Quí Cha,
Các Anh Chị Trưởng Nhóm,
Và Anh Chị Em trong cộng đoàn dân Chúa Nhà Nguyện I-Nhã Dòng Tên,

Tuần thánh năm này bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá Năm C ngày 24 thảng 3/2013. Thánh Lễ vẫn khởi sự vào lúc 7 giờ 30 sáng như các Thánh Lễ Chúa Nhật trong năm. Thánh Lễ này sẽ do cha Đặc Trách Nhà Nguyện Chủ Sự. Về Bài Thương Khó, vì là tuần Thư Tư trong tháng, nên Cha Chủ Sự sẽ đọc bài Thương Khó với hai thành viên Nam của Ca Đoàn Suối Việt.

Thứ Năm Tuần Thánh sẽ là ngày 28 tháng 3/2013. Thánh Lễ khởi sự lúc 18 giờ 00. Năm nay Ca Đoàn Suối Việt Đã Đăng Ký Hát Lễ cho ngày Thứ Năm Tuần Thánh này. Thánh Lễ hôm nay sẽ do Cha Bề Trên Hoàng Văn Quảng Chủ Sự và Giảng Lễ. Cha Đặc Trách Phụ Lễ cùng với các Cha khác nếu có. Sẽ có Rửa Chân, Kiệu Mình Thánh Chúa sang phòng Cầu Nguyện Núi Cây Dầu. Ca Đoàn Suối Việt đã sẵn sàng các bài hát và bài Tán Tụng Tantum Ergo cho việc kiệu Mình Thánh này. Ngay sau Thánh Lễ, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót sẽ giúp cộng đoàn CHẦU MÌNH THÁNH chung (30 phút) từ 19 giờ đến 19 g 30 phút. Sau đó là giờ Chầu của Nhóm Sinh Viên Hiệp Thông từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30. Sau nhóm Hiệp Thông là giờ cầu nguyện của Nhóm Taizé từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày 29 thảng3/2013. Trước giờ Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh chính thức vào lúc 18 giờ 00, sẽ có VÁC ĐÀNG THÁNH GIÁ vào lúc 15 giờ 00 NGOÀI SÂN TU VIỆN vào trong Phòng Cầu Nguyện Núi Cây Dầu. Cha Đặc Trách sẽ chủ sự việc ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ này. Ngay sau ĐàngThánh Giá, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót sẽ làm GIỜ CẦU NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ do Cha Đặc Trách Nhà Nguyện chủ sự, và Thầy Phó Tế Tôma Aquinô Tạ Trung Hải phụ lễ. Cha Đặc Trách đọc bài Thương Khó với Hai Thành Viên cộng đoàn. Ngài giảng gợi ý trước khi dâng 10 LỜI CẦU NGUYỆN và SUY TÔN THÁNH GIÁ. Ca Đoàn Emmanuel phụ trách hát trong nghi thức của ngày Thứ Sáu này, đặc biệt các BÀI VÃN trong khi cộng đoàn HÔN CHÂN CHÚA, sau khi đã SUY TÔN THÁNH GIÁ. Sau giờ Nghi Thức Thứ Thứ Sáu Tuần Thánh, theo truyền thống tốt đẹp, nhóm SINH VIÊN HIỆP THÔNG sẽ có buổi CẦU NGUYỆN TRƯỚC MỒ CHÚA. Các em mời cộng đoàn có thể THAM GIA giờ cầu nguyện này chung với các em.

Tối thứ Bày Tuần Thánh ngày 30 thảng/2013, sẽ có LỄ VỌNG PHỤC SINH NGOÀI TRỜI với Lễ Đài, và đông đảo thành viên các NHÓM vào lúc 20 giờ. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh thường kéo dài khoảng gần 2 tiếng, vì có RƯỚC NẾN PHỤC SINH, có 5 bài đọc, có NGHI THỨC RỬA TỘI và THÊM SỨC cho một Dự Tòng, NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN của cộng đoàn. Sau Thánh Lễ, tùy hoàn cảnh, các nhóm có thể sinh hoạt RIÊNG THEO CÁC NHÓM để MỪNG CHÚA PHỤC SINH. Các nghi thức hôm nay sẽ do Ca Đoàn Đắc Lộ hát lễ. Cha Bề TRên Hoàng Văn Quảng chủ lễ và giáng lễ. Cô Đinh Hạnh Nhà Văn Hóa Phụ Nữ năm nay cũng dâng cúng hoa cho dịp lễ PHỤC SINH này,  như cô đã dâng cúng hoa cho LỄ GIÁNG SINH vừa qua. Trong hình ảnh lễ GIÁNG SINH vừa qua, có hình một Nicô phục vụ CẮM HOA đã tạo được các âm hưởng tốt đẹp cho Trung Tâm Đắc Lộ và Nhà Nguyện I-Nhã.

Chúa Nhât Phục Sinh là ngày 31 tháng 3/2013 là Chúa Nhật thứ 5 của tháng. Ca đoàn Đắc Lộ hát lễ. Cha Diễn dòng Máu Châu Báu chủ lễ và giảng lễ.

Kính thưa Quý Cha và Các Anh Chị Em thông tín viên,

Đó là chương trình khái quát gửi đến quý Cha và Quý Anh Chị Em. Bài dẫn lễ trong đó có việc PHÂN CÔNG CHO CÁC NHÓM sẽ được gửi đến Quý Cha và Quý Anh Chị Em sau, trước Tuần Thánh. Với các Nhóm, nếu có gì không chính xác, xin PHẢN HỒI cho cha Đặc Trách biết để điều chỉnh. Với Quý Cha phụ trách các Nhóm, nếu Quý Cha tham dự đồng tế, xin Quý Cha vui lòng báo cho biết để xếp chỗ. Rất mong có sự hiện diện của Quí Cha và Quí Thầy, đặc biệt kính mời Cha JB Nguyễn Trung Kiên của nhóm Lửa Yêu Thương.

Kính chúc Quý Cha và Toàn Thể Anh Chị Em những NGÀY THÁNH.

Trân Trọng.
Lm Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa SJ
Đặc Trách Nhà Nguyện I-Nhã

DANH SÁCH CÁC NHÓM

1.    Ca đoàn Đắc Lộ
2.    Ca đoàn Emmanuel
3.    Ca đoàn Suối Việt
4.    Hội Cao Niên Giáo Phận
5.    Nhóm Sinh Viên Hiệp Thông
6.    Nhóm Lửa Yêu Thương
7.    Nhóm Linh Thao và Hành Hương
8.    Gia Đình I-Nhã cụm Sàigòn
9.    Nhóm Lòng Chúa Thương Xót
10.    Nhóm Cầu Nguyện Taizé
11.    Nhóm Nhỏ
12.    Nhóm Lễ Sáng và Phòng Thánh
13.    Nhóm CLC Sàigòn
14.    Nhóm Truyền Giáo (Cha Diễn)
15.    Nhóm Học Hỏi Lời Chúa (Thầy Nội)

TÀI LIỆU PHỤNG VỤ DÙNG TRONG TAM NHẬT THÁNH

– Thứ Năm Tuần Thánh

– Thứ Sáu Tuần Thánh

– Thứ Bảy Tuần Thánh

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh Bữa tối Giáng Sinh cùng Anh Chị Em tại Trung Tâm Đắc Lộ

Xem hình tại: https://photos.app.goo.gl/mfFVbcTLvT2qxPfY8  

Kỷ niệm 5 năm ngày khởi động lại các lớp học ngoại ngữ tại Trung Tâm Đắc Lộ

1 Vài dòng tri ân Các cha Dòng Tên đã thành lập ra Trung Tâm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *