Suy Niệm 5 Sự Sáng (1): Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan

Chúa chịu phép rửa

Lời Chúa (Lc 3, 21-22)
“21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.”

Suy niệm
Đứng chung một dòng nước mà con cái Israen tìm đến để chịu phép rửa, Chúa Giêsu hiện diện không phải để chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, mà để bày tỏ một Thiên Chúa sẵn lòng bước xuống mọi góc ngõ của con người để yêu thương và cứu vớt họ.

Ngài chính là Suối Nguồn đích thực đem lại cho con người sự lành sạch.

Ngài chính là Ơn Thánh Tẩy của Chúa Cha để con người được gội rửa và mặc lấy sự sống của Trời Cao.
Ngài hiện diện và mời gọi con người hãy đắm chìm trong Ngài,

kín múc nơi Ngài sự an lành tươi mát giữa một thế giới bức nóng những căng thẳng, bận lo những tranh đua,

đón nhận từ Ngài lòng mến và sức mạnh để trao ban lòng mến ấy giữa một thế giới cần tình thương hơn là tiền bạc, cần sự chia sẻ và đồng cảm hơn là tài lợi và quyền lực.

Là Con yêu dấu của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đón nhận mọi thách đố; Ngài đã sẵn lòng trả giá bằng cái chết để sống tình thương Ngài dành cho Cha và cho con người.

Hãy đến với Chúa Giêsu và học lấy nơi Ngài cách sống là con cái Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Cha chúng con ở trên trời . . .

Kính mừng Maria đầy ơn phúc . . .

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần . . .

Lạy Chúa Giêsu, trong bầu không khí và môi trường xã hội hôm nay, việc sống ơn gọi là con cái Thiên Chúa gặp không ít thách đố. Xin giúp chúng con học lấy mẫu gương của Chúa, và xin ban ơn khôn ngoan cùng với sức mạnh để chúng con thực hành những gì học được nơi Ngài.

Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *