Suy Niệm 5 Sự Sáng (4): Đức Chúa Giê-su Biến Hình Trên Núi

Beloved-Son

Lời Chúa:
Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và Êlia. Hai vị nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem… Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,28-30.35)

Suy niệm:
Nếu như 8 ngày trước, khi Thầy Giê-su loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất, các môn đệ không chịu hiểu, không muốn nghe, thì bây giờ, chính Chúa Cha huấn luyện các ông. Các ông tận mắt chứng kiến ánh sáng, loại vinh quang mà các ông ưa thích; tận mắt nhìn thấy hai chứng nhân lớn nhất trong Cựu ước. Thế mà hai vị lại làm chứng về Thầy Giê-su và loan báo cuộc thương khó của Thầy. Thế mới vỡ lẽ, vinh quang Thiên Chúa là một loại vinh quang khác, là vinh quang phải trải qua thương khó. Vinh quang đích thực là vâng nghe Người Con, để theo Ngài. Chỉ có Thầy Giê-su là đáng kể, chứ không phải tất cả ai khác, điều gì khác.

Cầu nguyện:

Lạy Cha chúng con ở trên trời . .  .

Kính mừng Maria đầy ơn phúc . . .

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần . . .

Xin cho con dám dấn thân bước theo Thầy Giê-su trong ánh sáng đức tin, loại ánh sáng có thể soi chiếu cuộc đời đầy tăm tối và hy vọng này. Amen.

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, SJ.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *