Suy Niệm 5 Sự Thương (5): Đức Giêsu Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá

me-duoi-chan-thap-gia

Lời Chúa

“Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Tôi khát !” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,28-30).

Suy niệm

Chiêm ngắm Đức Giêsu hấp hối nhiều giờ trên Thánh Giá:
Đớn đau, mỏi mệt, cô đơn, nghẹt thở…
Cái chết đến từ từ như một con quái vật khủng khiếp
nuốt chửng Đấng là Sự Sống, Đấng ban Sự Sống.

Đức Giêsu chết trên Thánh Giá.
Tột đỉnh của sự dữ và chiến thắng bất diệt của sự thiện
xảy ra đồng thời với nhau.
Thầy đã chết vì chúng ta,
để chúng ta được sống.
Thầy đã hoà giải giữa con người với Thiên Chúa,
giữa con người với con người.
Thầy đã hoà giải mọi sự
trong Thánh Tâm bị đâm thâu của Thầy.

Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria,
Xin cho con biết chiêm ngắm Đức Giêsu
Trên Thánh Giá Chúa mỗi ngày.
Để con nhận ra Chúa đã chết vì con
vì tội của con…

Lạy Cha chúng con ở trên trời…
Kính Mừng Maria…

Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen.

Fx. Hoàng Khắc Luận, SJ

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *