[Suy niệm mùa Giáng Sinh] Mt 2, 13-18

 

Lời Chúa: Mt 2, 13-18

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! “14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay được chọn để mừng kính các thánh Anh Hài, tức những trẻ em bị giết vì Chúa Giêsu. Thân phận của Chúa không chỉ là thận phận bị khước từ, bị bỏ rơi, để rồi phải sinh ra trong Hang Bêlem nhưng còn là thân phận bị truy lùng, bị khử trừ. Những điều này nói lên một ý nghĩa thiêng liêng về hành trình Thiên Chúa đến với cõi lòng chúng ta. Hành trình từ trời cao xuống thế đối với Chúa còn dễ hơn hành trình có được vị trí trong lòng con người. Quả vậy, với Thiên Chúa toàn năng thì trời cao có gì là cao đối với Chúa. Nhưng để đi vào lòng người Thiên Chúa vất vả hơn vì Ngài cần tự do và tình yêu của con người. Việc ngự vào lòng con người chỉ có nghĩa khi họ ý thức, đón nhận và yêu mến; nếu không việc Chúa ngự vào lòng người ta như việc Chúa hiện diện nơi mọi sự vật thì cũng không có nghĩa gì.

Thế nên, hành trình vào lòng người thật khó cho Thiên Chúa biết bao. Việc Chúa đi vào có nghĩa là phải có cái gì khác đi ra, vì con người không thể làm tôi hai chủ. Chọn Chúa thì phải bỏ những cái không thích hợp với Chúa. Chúa cũng nói rõ, ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo.

Như thế, chọn Chúa, liên quan đến Chúa là liên quan đến mất mát, hi sinh, thiệt thòi xét theo nghĩa thế gian. Liên quan càng mật thiết, mất mát sẽ càng lớn, và phần thưởng cũng lớn. Các thánh Anh Hài liên quan mật thiết với Chúa vì sinh cùng thời, độ hai tuổi trở xuống và là trẻ nam. Mất mát lớn đó là tất cả các trẻ em đó phải chết. Nhưng phần thưởng cũng lớn đó là được chung phần vinh thắng với Chúa.

Chúng ta không đi sâu vào việc bàn luận là liệu các trẻ em đó có chọn lựa ý thức không và đâu là giá trị của cái chết không chọn lựa. Điều chúng ta rút ra ở đây đó là việc nhận ra sự thật rằng việc thiết lập tương quan thân thiết với Chúa sẽ gây ra cho chúng ta nhiều thiệt thòi, nhiều tranh đấu, và gay cấn nhất đó là chính chúng ta chiến đấu với chính mình. Tương quan càng thân thiết thì cuộc chiến càng ác liệt. Hãy xem Chúa Giêsu trong vườn Dầu, hãy xem cách thánh, các ngài đã chiến đấu vất vả nhưng thế nào để duy trì một tương quan mật thiết với Chúa.

Hiểu như vậy hành trình trên trần gian của chúng ta là hình trình “chiến đấu để qua được cửa hẹp”. Chúng ta mang lấy thân xác, và thân xác nó có ước muốn và ham thích riêng của nó. “Riêng” ở đây hiểu theo nghĩa nó sẽ thích những cái trái ngược với những điều chúng ta lựa chọn có ý thức. Ví dụ, chúng ta lựa chọn ăn kiêng để giảm cân, nhưng thân xác vẫn thèm ăn và thích ăn. Và khi những ước muốn của thế gian, xác thịt ma quỷ lớn mạnh, nó sẽ bách hại tất cả những ý nghĩ và dự định có liên quan đến Chúa, vì con người không làm tôi hai chủ được. Đây là cuộc chiến, đây là nơi tử đạo, đây là nơi thiên Chúa tìm được chỗ đứng trong lòng con người. Như thế, Giáng Sinh đi liền với tử đạo

Xin Chúa cho chúng con không quản ngại khó nhọc hi sinh để dám chọn Chúa và xây dựng tương quan mật thiết với Chúa.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *