[Suy tư Tin Mừng CN] Tình Yêu Ba Ngôi

TÌNH YÊU BA NGÔI

(Ga.16,12-15)

 

Trong bài đọc hai Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta được dạy cho biết: chúng ta đang lớn lên và được biến đổi mỗi ngày nhờ chính tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đúng vậy, nơi lòng mỗi người, Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu, là Thần Khí Sự Thật. Chính món quà tình yêu này làm cho chúng ta được bình an với Thiên Chúa: Chúng ta tự do đến với Chúa Cha, nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. (Rm.5,12-15).

Đến bài Tin Mừng, chúng ta lại được dạy về mối tương quan giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, một mối tương quan luôn trong trạng thái hiệp nhất, tự hiến lẫn nhau, và có tính thông truyền về nhau. Mối tương quan này được biểu lộ trong tình yêu độc nhất dành cho nhau, và dành cho nhân loại.

 

Ba Ngôi – một tương quan làm triển nở đời nhau

“Thần Khí sự thật đến…Người sẽ tôn vinh Thầy” (Ga 16, 14). Chúa Thánh Thần chính là Đấng Bảo Trợ được Đức Giê su nhắc đến nhiều lần như quà tặng Ngài hứa ban cho các môn đệ trước khi về trời. Và khi Người ngự đến, không phải để tôn vinh chính mình, nhưng là để dẫn dắt mọi tín hữu đến sự thật toàn vẹn về con người Đức Giêsu Kitô. Sự hiện diện của Người làm cho Đức Giê su được lớn lên trong tâm hồn chúng ta, khi được Thần Khí sáng soi lòng để nhớ lại và hiểu những gì Đức Giêsu truyền dạy.

 

Ba Ngôi – một tương quan tự hiến lẫn nhau

Trong tương quan Ba Ngôi, chúng ta không thấy bóng dáng của tranh dành ảnh hưởng, nhưng luôn trao ban và tự hiến.

  • Chúa Cha trao ban chính Con Một mình cho thế gian.
  • Chúa Con tự hạ, vâng lời và thực thi thánh Ý Chúa Cha đến nỗi bằng lòng hiến mình.
  • Chúa Thánh Thần được ban xuống cho Giáo Hội để hiện diện và hoạt động trong tâm hồn mọi tín hữu, thôi thúc họ nhiệt thành và dấn thân loan báo Tin Mừng Cứu Độ, Tin Mừng đã được rao truyền bằng chính Tình Yêu Tự hiến của Chúa Cha và Chúa Con.

 

Ba Ngôi – một tương quan có tính thông truyền về nhau.

Trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi Ngôi Vị không rao truyền về chính mình, nhưng thông truyền về nhau.

Chúa Cha thông truyền về Chúa Con. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha nói: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha (Lc 3, 22). Khi Chúa Giêsu Biến Hình, Ngài nói: ““Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”(Lc 9,35). Và trong bữa Tiệc Ly, Người nói rằng Người sẽ một lần nữa tôn vinh danh Con Người (Ga 12,28).

Chúa Giê su luôn nói về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngài đã dạy các môn đệ cầu nguyện với Chúa Cha (Lc 11,1-13); Ngài chỉ cho các ông thấy bằng chứng Chúa Cha đã yêu thương chăm sóc và quan phòng cuộc sống các ông hơn chim trời và hoa huệ ngoài đồng như thế nào (Mt 6:26-34). Và biết bao lần Ngài nói về Chúa Thánh Thần như một Đấng sẽ kiện toàn mọi sự, như trong bài Tin Mừng chúng ta cùng nhau suy niệm hôm nay. Đức Giêsu đã nóquả quyết với các môn đệ : Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).

Chúa Thánh Thần luôn dạy và làm cho các môn đệ nhớ lại mọi điều Chúa Giêsu đã nói với họ. (Ga 14,26). Chính Người là Thần Khí ngự trị trong lòng mỗi người, cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta là con cái Thiên Chúa khi được Thần Khí thúc đẩy thốt lên “Abba, Cha ơi!” (Gal 4,6).

 

Cầu Nguyện

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,

Nhờ sáng kiến của tình yêu tuyệt mỹ của Người mà muôn loài muôn vật được hiện hữu và hiện diện cách sung mãn.

Cũng chính tình yêu tự hiến của Ba Ngôi, mà nhân loại được kinh nghiệm sự tha thứ và ơn giao hòa.

Và nhờ Thần Khí sự thật, mà chúng con được dẫn dắt đến chân lý toàn vẹn là chính Đức Giêsu Kitô.

Xin tình yêu tự hiến và sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa nối kết chúng con lại từ những tản mác, vỡ vụn do tội lỗi và những thói hư tật xấu gây nên.

Xin cho chúng con luôn biết bắt chước tình yêu tự hiến của Ba Ngôi, hầu mỗi tương quan gặp gỡ đều giúp nhau thăng tiến và triển nở trong cuộc sống.

Và xin cho chúng con luôn biết thông truyền những điều tốt đẹp về nhau cho người khác, hầu có thể học hỏi và lan tỏa năng lượng sống tích cực mỗi ngày. Amen.

Sr. Quỳnh Thoại, CĐM

Kiểm tra tương tự

ĐTC sẽ viếng thăm 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9

Thứ Sáu, ngày 12/4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho …

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *