Trang Nhà / Tag lưu trữ: bà tôi

Tag lưu trữ: bà tôi

Tháng Ba, 2019

  • 8 Tháng Ba

    Bà tôi

    Bà tôi mất khi tôi mới lên 10. Ngày ấy trẻ trâu, tôi chẳng hiểu nhiều về sự đời, lại còn sợ khi ở gần người mới qua đời. Bố mẹ bảo trẻ con biết cái gì, ở nhà lo coi nhà, học hành đi. Ngày ấy cũng muốn đến …