Trang Nhà / Tag lưu trữ: bạn đường linh thao

Tag lưu trữ: bạn đường linh thao

Tháng Chín, 2022

 • 27 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 28-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 57-62)🌷 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức …

 • 26 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ Ba, ngày 27-09-2022⏰ 🌷Lc 9,51-56🌷 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị …

 • 26 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Cha mời gọi con hòa vào lòng thương xót của Ngài. Như ông Gio-an và Gia-cô-bê, có lúc con cũng muốn tự mình thực thi công lý mà …

 • 25 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 26-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 46-50)🌷 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

 • 25 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin đón nhận món quà ngày mới mà Cha ban tặng. Chúa Giê-su muốn tiến bước cùng con hôm nay, và con trân trọng điều này. “Một câu hỏi chợt đến với các ông: Trong …

 • 23 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 24-09-2022⏰ 🌷(Lc 9,43b-45)🌷 Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …

 • 23 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con ngày sống mới. Cha muốn sống cùng con và dạy cho con những bí mật của Ngài mà con thường không thể hiểu được. “Con Người sắp …

 • 22 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 23-09-2022⏰ 🌷 (Lc 9,18-22)🌷 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có …

 • 22 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày Giới trẻ Thế giới đang đến gần, và con biết ơn Chúa bởi sự hiện diện của Ngài, Đấng luôn tin tưởng và mời gọi con. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Mặc …

 • 21 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 22-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 7-9)🌷 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa …

 • 21 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày mới, lắng nghe một cách cẩn trọng món quà được ẩn chứa trong cuộc sống hàng ngày. Con tạ ơn Cha vì từng món quà ấy. Bằng đức tin chúng con mới có thể nghe …

 • 20 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 21-09-2022⏰ 🌷(Mt 9,9-13)🌷 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa …

 • 20 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Nhân ngày Lễ Thánh Mát-thêu Tông đồ hôm nay, con xin được phó thác ngày sống của mình trong sự che chở của ngài. Con cầu xin ngài động lực khi xưa đã thúc đẩy ngài bước theo Chúa …

 • 17 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay với tâm tình cảm tạ và bước vào sự tĩnh lặng của lời cầu nguyện bằng đôi chân trần, không mang mặt nạ, và một tâm hồn không che khuất. Con …

 • 15 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 16-09-2022⏰ 🌷(Lc 8,1-3)🌷 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. …

 • 15 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày sống mới và những ân sủng mà Cha hằng rộng ban cho con. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con đi theo Người: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười …

 • 14 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 15-09-2022⏰ 🌷(Ga 19, 25-27)🌷 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói …

 • 14 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay là một ngày mà con dành ra để mừng kính mẹ Maria một cách đặc biệt, người đã đồng hành cùng Chúa Giê-su khi Ngài vác thập giá, cũng như đồng hành cùng với những người con …

 • 13 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày lễ Tôn vinh Thánh Giá bằng cầu nguyện. Con nhìn ngắm Chúa Giêsu, và tạ ơn Ngài. Ẩn sau những mất mát là những thứ có giá trị hơn nhiều. “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ …

 • 13 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 14-09-2022⏰ 🌻(Ga 3,13-17)🌻 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn …

 • 12 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 13-09-2022⏰ 🌷(Lc 7, 11-17)🌷 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi …

 • 12 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay Chúa Giêsu gửi tặng con món quà là được góp phần vào công cuộc tình thương của Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã tin tưởng nơi con. Con cầu nguyện cho những cuộc gặp gỡ …

 • 9 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 10-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,43-49)🌷 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái …

 • 9 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới cùng Cha với tâm tình cảm tạ hồng ân Ngài ban tặng. Lời Cha nhắn nhủ rằng: “xem quả thì biết cây” (Lc 6, 43-49). Một trái tim cắm rễ nơi Chúa sẽ cho …

 • 8 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 09-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,39-42)🌷  Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh …

 • 8 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón chào một ngày mới đến. Con muốn cảm ơn ai trong cuộc sống này? Con mở đầu ngày mới bằng cách lắng nghe Lời Chúa “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy …

 • 7 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 08-09-2022⏰ 🌷(Mt 1,1-16.18-23)🌷 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

 • 7 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày lễ mừng sinh nhật Mẹ Ma-ri-a, con hân hoan mừng vui cùng Mẹ! Con cảm tạ Chúa Cha đã gửi Mẹ Ma-ri-a đến để luôn cầu bầu cho chúng con. Sứ Thần truyền tin cho ông …

 • 6 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 07-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,20-26)🌷 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ …

 • 6 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 07/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con chào đón ngày mới với lòng biết ơn. Chúa Cha đánh thức con với Lời Chúa: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6,20-26). Cảm …

 • 5 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày mới rạng rỡ khiến trái tim con sẵn sàng tìm kiếm Ngài. Không có gì quan trọng hơn việc quyết định mọi việc với Thiên Chúa, như cách Chúa …

 • 5 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 06-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,12-19)🌷 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 2 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 03-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,1-5)🌷 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Đức …

 • 2 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày sống mới hôm nay bằng việc dâng lời tạ ơn Cha về lời mời gọi đặc biệt mà Cha đã dành cho con, để con được đến làm việc và ở lại với Ngài. Ngài …

 • 1 Tháng Chín

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày thế giới cầu nguyện bằng cách cảm tạ Cha và để bản thân đắm chìm trong lời dạy của Ngài. “Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”( Lc …

 • 1 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 02-09-2022⏰ 🌷(Lc 5,33-39)🌷 Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự …

 • 1 Tháng Chín

  Ý Cầu Nguyện Tháng 9 – 2022

  THE POPE’S INTENTION FOR SEPTEMBER  2022 Intention for evangelization – For the abolition of the death penalty  We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country. Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 09.2022 Ý truyền giáo …

Tháng Tám, 2022

 • 31 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 01-09-2022⏰ 🌷(Lc 5,1-11)🌷 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi …

 • 31 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha yêu mến, con mở rộng lòng mình chào đón ngày đầu tiên của tháng mới bằng cách ngợi khen Danh Ngài. Con đón nhận ngày sống Cha ân ban như một cơ hội để kết bạn …

 • 30 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 31-08-2022⏰ 🌷(Lc 4,38-44)🌷 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến …

 • 30 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Thật tốt lành biết mấy khi con được thức giấc trong sự hiện diện của Thiên Chúa! “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để …

 • 29 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 30-08-2022⏰ 🌷(Lc 4, 31-37)🌷 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, vào ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô …

 • 29 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khi đón chào ánh bình minh đang ló rạng, con thấy biết ơn về sự sống của những người trong gia đình con. “Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân …

 • 27 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vào đầu ngày Chúa Nhật, con cảm tạ Cha vì những người đã làm chứng cho sự khiêm nhường trong cuộc sống thường ngày. “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống …

 • 26 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 27-08-2022⏰ 🌷(Mt 25,14-30)🌷 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng …

 • 26 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày sống mới lại đến để con có cơ hội được tôn vinh chúc tụng Người. “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây …

 • 25 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 27-08-2022⏰ 🌷(Mt 25,1-13)🌷 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

 • 25 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-08-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với trái tim biết ơn vì có ai đó để ôm, bằng vòng tay và bằng lời cầu nguyện của mình. “Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón …

 • 24 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 25-08-2022⏰ 🌷(Mt 24, 42-51)🌷 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không …

 • 24 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con ơn tỉnh thức. “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách …

 • 23 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-08-2022⏰ 🌷 (Ga 1,45-51)🌷 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có …

 • 23 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày mới đang dần bắt đầu, con thinh lặng và cảm tạ Chúa vì những âm thanh hiện diện xung quanh con. “Ông Na-tha-na-en liền bảo: ‘Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?’ Ông Phi-líp-phê trả …

 • 19 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỰ KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THỰC🌷 ⏰Thứ 7, 20-08-2022⏰ 🌷(Mt 23, 1-12)🌷 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì …

 • 19 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con vui mừng vì hôm nay con có cơ hội được phục vụ Thiên Chúa và mọi người. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,11) Ngài mời gọi con …

 • 18 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 19-08-2022⏰ 🌷(Mt 22,34-40)🌷 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn …

 • 18 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày cuối tuần này, con tạ ơn Thiên Chúa về mọi sự trong ngày sống hôm nay và tất cả tình yêu mà con đã cảm nghiệm. “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: …

 • 16 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 17-08-2022⏰ 🌷(Mt 20, 1-16a)🌷  “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn …

 • 16 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 17/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày sống mới đến. “Ông trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là …

 • 12 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 13-08-2022⏰ 🌷(Mt 19,13-15)🌷 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, …

 • 12 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong giây phút bình minh của ngày mới đến, con cảm tạ Cha vì tất cả những trẻ thơ trên thế gian này. “Nhưng Đức Giê-su đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng …

 • 11 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 11-08-2022⏰ 🌷(Mt 19,3-12)🌷 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, …

 • 11 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày mới, con tạ ơn Cha đã ban cho con gương mẫu từ đời sống của các đôi vợ chồng. “Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì …

 • 10 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-08-2022

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 11-08-2022⏰ 🌷(Mt 18, 21-19,1)🌷 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”  Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là …

 • 10 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới bằng cách trân trọng những sắc màu mà con nhìn thấy. “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18, 27) Lạy …

 • 9 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

 • 7 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin tạ ơn Chúa, vì ánh bình minh rạng rỡ của một ngày mới mà Chúa đã ban tặng. “Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: ‘Con Người sắp …

 • 7 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền …

 • 5 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 06-08-2022⏰ 🌷(Lc 9,28b-36)🌷  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm …

 • 5 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-08-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hòa chung nhịp với toàn thể Giáo hội, hôm nay con hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. “‘Thưa …

 • 2 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái …

 • 2 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, ngày hôm nay của con khởi đầu bằng lời cảm tạ với tất cả những ai đến trong cuộc đời con để nâng đỡ con bằng cách này hay cách khác. “Bà ấy đến bái …

 • 1 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 01-08-2022⏰ 🌷(Mt 14,22-36)🌷 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn …

 • 1 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 02/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con dâng lời tạ ơn vì Cha đã thương ban cho con một ngày mới nữa, và để con được ngập tràn trong sự bình an của Cha. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, …

Tháng Bảy, 2022

 • 31 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 01-08-2022⏰ 🌷(Mt 14,13-21)🌷 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn …

 • 31 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-08-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới bằng lời ca tạ ơn về tất cả những gì con có, dù con đã chẳng làm nên công trạng gì cho xứng đáng với sự rộng ban của …

 • 29 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 30/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha khi bình minh đang dần lên. Ngày hôm nay con muốn sống như thế nào? Con mong muốn điều gì trong ngày sống này? Con tâm sự với Cha những điều trong tim con …

 • 29 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 30-07-2022⏰ 🌷(Mt 14,1-12)🌷 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số là …

 • 27 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 27-07-2022⏰ 🌷(Mt 13, 47-53)🌷  “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. …

 • 27 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-07-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón chào ngày mới và dâng lời tạ ơn lên Cha nhân lành vì sự hiện diện của rất nhiều anh chị em trên thế giới đang cống hiến bằng những nén bạc mà Cha trao ban …

 • 20 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-07-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Bình minh vừa ló rạng, con xin dâng lời tạ ơn vì món quà sự sống và những ơn sủng mà Cha hằng rộng rãi tuôn đổ trên đời con. “Ai đã có thì được cho …

 • 20 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 21-07-2022⏰ 🌷(Mt 13, 10-17)🌷 “Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai …

 • 18 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 19-07-2022⏰ 🌷(Mt 12, 46-50)🌷 “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, …

 • 18 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-07-2022

  tông đồ cầu nguyện, bạn đường linh thao, mến yêu hằng ngày

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày sống mới hôm nay, mở rộng trái tim mình để lắng nghe lời Chúa: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em …

 • 15 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 16-07-2022⏰ 🌷(Mt 12, 14-21)🌷 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người …

 • 15 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-07-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰NGÀY 16/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới hôm nay, với đôi mắt và trái tim của Chúa Giêsu – là gương mặt hữu hình của Tình yêu Chúa Cha. “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, Ta …

 • 13 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 14-07-2022⏰ 🌷(Mt 11, 28-30)🌷 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền …

 • 13 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở rộng tâm hồn hân hoan chào đón ngày mới, để kết hiệp với Trái Tim Chúa. Nơi Ngài, con có thể trút bỏ bao mệt nhọc. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, …

 • 11 Tháng Bảy

  Mến yêu hằng ngày, 12-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 12-07-2022⏰ 🌷(Mt 11,20-24)🌷 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm …

 • 11 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con lắng nghe tiếng Chúa mời gọi con biết sẵn lòng mở rộng trái tim mình khi đón nhận này mới. “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi …

 • 10 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 11-07-2022⏰ 🌷(Mt 10, 34-11,1)🌷 “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con …

 • 10 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con tỉnh giấc và sẵn sàng trở thành miếng bánh sẻ chia cho người khác: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt …

 • 9 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì bình minh ngày mới và con mở rộng lòng mình đón nhận lời Ngài mời gọi chúng con trở thành bạn hữu của nhau như người Samari nhân hậu: “Ông hãy đi, và …

 • 7 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 08-07-2022⏰ 🌷(Mt 10, 16-23)🌷 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, …

 • 7 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở lòng đón nhận ngày mới và thân thưa với Cha rằng con biết Ngài đang đặt niềm tin nơi con. “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn …

 • 1 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN🌷 ⏰Thứ 5, 02-06-2022⏰ 🌷(Ga 17, 20-26)🌷 “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha …

 • 1 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hân hoan đón chào ngày mới trong tâm tình biết ơn và một niềm hy vọng tươi mới. Thiên Chúa mong muốn chúng ta mở lòng đón nhận lời gọi mời đến với những nẻo đường …

Tháng Sáu, 2022

 • 30 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN🌷 ⏰Thứ 4, 01-06-2022⏰ 🌷(Ga 17, 11b-19)🌷 “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ …

 • 30 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón chào một tháng mới với trái tim rộng mở cho sứ mạng của Chúa Giêsu Ki-tô. Ngài nhìn thấy nơi con kế hoạch mà Thiên Chúa Cha đã gieo vào lòng con, chứ không phải …

 • 29 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì Người luôn thứ tha cho con.“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.” (Mt 9,22). Chúa Giê-su là suối nguồn của lòng thương xót và yêu thương, Người mong muốn mọi …

 • 29 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 30-06-2022⏰ 🌷(Mt 9, 1-8)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, …