Trang chủ / Tag lưu trữ: bạn đường linh thao

Tag lưu trữ: bạn đường linh thao

Nhóm Bạn Đường Linh Thao Mừng Lễ Bổn Mạng và Thôi Nôi

Nhóm Bạn Đường Linh Thao: Offline – TRONG TÌNH YÊU THẦY Mừng Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Nhóm Bạn Đường Linh Thao hiện đang cộng tác với Cha Phê-rô Danh, S.J., để thực hiện chương trình Tông Đồ Cầu Nguyện, một sứ mạng thuộc Dòng …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 30.10.2918, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-10 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì nhiều quà tặng mà Cha dành cho con hôm nay. Xin giúp con biết áp dụng Tin Mừng vào cuộc sống hàng ngày. Con xin dâng Cha mọi việc làm …

Xem tiếp »