Trang Nhà / Tag lưu trữ: bạn đường linh thao (trang 4)

Tag lưu trữ: bạn đường linh thao

Tháng Tám, 2021

 • 19 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-08-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-08-2021 (Mt 22,34-40) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn …

 • 19 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-08-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào ngày mới với niềm hân hoan và dâng lên Cha ngày sống này. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… và …

 • 18 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-08-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 19-08-2021(Mt 22, 1-14) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến …

 • 18 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-08-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới con vui mừng khi biết mình được Cha mời tham dự Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22,1-4). Việc tham dự này đòi hỏi con thực hiện cam kết cụ thể là dấn thân …

 • 17 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-08-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày sống với một thái độ đón nhận, lắng nghe những điều mà Chúa muốn gửi gắm con hôm nay: “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu …

 • 17 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-08-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 18-08-2021 (Mt 20, 1-16a) “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào …

 • 16 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-08-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 17-08-2021 (Mt 22,34-40) Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người …

 • 16 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-08-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con thức giấc trong buổi sớm mai. Con đắm mình trong việc cảm thụ cuộc sống này. Con lắng nghe tiếng Chúa từ trong hồn mình: Ngài ở đó, bên trong con; trong tim con, ở nơi mà những …

 • 1 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-08-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dang tay đón chào ngày mới và xin dâng ngày sống hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho Hội Thánh lữ hành. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con cùng mọi người trao …

 • 1 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-08-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 03-08-2021 (Mt 14,13-21) Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn …

Tháng Bảy, 2021

 • 31 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-08-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu tháng mới bằng việc cầu nguyện cho Hội Thánh Lữ Hành. Chúa Giêsu mời gọi con: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có …

 • 30 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 31-7-2021 (Mt 14,1-12) Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số …

 • 30 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con mừng lễ thánh Inhaxiô thành Loyola, đấng sáng lập dòng Chúa Giê-su. “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể …

 • 28 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 29-7-2021 (Ga 11,19-27) Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói …

 • 28 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận này mới hôm nay bằng việc trân trọng lời Chúa Giê-su mời gọi con đến gần Thánh Tâm Chúa, và con xin dâng hiến chính mình để phục vụ Ngài. Trong khi thầy trò đi đường, …

 • 27 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới hôm nay với lòng biết ơn cuộc sống, con dâng mình để cộng tác vào sứ mạng của Cha, và để trái tim sống động của con đón nhận những hạt giống Nước Trời …

 • 27 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-7-2021 (Mt 13,44-46) “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. “Nước Trời lại cũng …

 • 26 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trái tim con rộng mở chào đón ngày mới đến, và sẵn sàng lắng nghe tiếng Cha thì thầm nơi đáy tim, để lúa tốt mọc lên giữa cỏ lùng. “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong …

 • 26 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-7-2021 (Mt 13,36-43)  Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con …

 • 24 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con ôm lấy ngày mới, sẵn sàng cho đi và làm triển nở tất cả những món quà mà Chúa đã ban cho con.”Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, …

 • 23 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở lòng mình trong ngày mới này, sẵn sàng cho những hoạt động của Thiên Chúa trong con hôm nay. “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30). “Nhiều lúc, chúng ta dễ …

 • 23 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 24-07-2021 (Mt 13,24-30) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào …

 • 22 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-07-2021 (Mt 13,18-23) “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên …

 • 22 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, Chúa Nhật tới đây, chúng con cử hành Ngày Thế Giới Dành cho Ông Bà và Người cao tuổi. Con cảm tạ Cha vì chứng nhân của những người cao tuổi trong cuộc sống của con. “Hãy …

 • 21 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, xin Ngài là khởi đầu và kết thúc, là điểm xuất phát và đích đến của con, để chẳng có gì nơi con lại xa cách Chúa. “Đức Giê-su nói với bà: ‘Này bà, sao bà khóc? …

 • 21 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-07-2021

   MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 22-07-2021 (Ga 20, 1-2.11-18) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương …

 • 20 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 21-07-2021 (Mt 13,1-9) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ …

 • 20 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khiêm tốn đón nhận ngày mới Cha ban và quyết tâm sống trọn ngày hôm nay với lòng biết ơn chân thành về tất cả những món quà khác nữa mà Cha dành cho con. “Người …

 • 19 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 20-07-2021 (Mt 12, 46-50) “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, …

 • 19 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn Cha về ngày mới này, con quyết tâm khám phá sự hiện diện của Cha trong tất cả những gì con được trải nghiệm hôm nay. “Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ …

 • 18 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-07-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY,  Thứ 2, 19-07-2021 (Mt 12, 38-42) Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng …

 • 18 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, này con đây, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha. Tựa như Thánh An-rê, con muốn được cùng Cha, dành ngày hôm nay để con giúp những người xung quanh con hiểu thêm về Cha. “Bấy …

 • 3 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bắt đầu một ngày mới với tâm tình biết ơn, con mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa dành cho con. “Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: ‘Bởi đâu ông ta được như …

 • 3 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở lòng đón nhận cuộc sống mà Cha đã thương rộng ban cho con. Đó là một món quà quý giá giúp chúng con có thể phản chiếu tình yêu và lòng nhân từ của Cha giữa bộn …

 • 1 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu một ngày mới bằng lòng biết ơn về lòng thương xót của Cha, đã nâng đỡ cuộc đời con qua từng ngày sống. “Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy …

 • 1 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới và món quà sự sống mà Cha ban cho con hôm nay. “Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: Ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của …

Tháng Sáu, 2021

 • 29 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày hôm nay, con tạ ơn Chúa vì sức mạnh Ngài đã ban, để con sống qua những giây phút mà con cảm thấy bị hiểu lầm. “Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi …

 • 28 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tưởng nhớ đến hai vị thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa Giêsu nói với Simon rằng: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,13). Simon …

 • 27 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới này, con tín thác vào Chúa Giê-su. Trong bài Tin Mừng hôm nay, con biết được lời mời gọi hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào. “Con chồn có hang, chim trời có …

 • 25 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới đã đến. Thật tốt lành khi con bắt đầu một ngày làm việc bằng cách nhớ đến Chúa Giê-su. Con thường nghĩ rằng chỉ mình con là đủ làm nên mọi …

 • 24 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Một ngày nữa đã bắt đầu, con cảm thấy mình quá mong manh và yếu đuối. Con đang ở đâu, hạnh phúc hay tuyệt vọng? Xin Chúa tiếp tục chữa lành cho con – như người phong hủi trong …

 • 23 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Vào lúc đầu ngày sống, con lắng đọng tâm hồn và dâng lời tri ân vì một ngày mới đến. “Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.”(Lc 1,63) Cha ơi, con tạ ơn Cha …

 • 22 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì ngày mới lại bắt đầu. Con tự hỏi: Liệu con có muốn sống đức tin của mình giữa lòng thế giới hôm nay không? Con có muốn Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô hướng …

 • 21 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì đã ban cho con có khả năng để bắt đầu ngày mới này bằng việc thực thi sứ mệnh mà Chúa Giêsu trao phó “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta …

 • 20 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận lời mời gọi hôm nay: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1-5) “Yêu thương là tìm cách giữ im lặng về điều không tốt có thể hiện hữu nơi …

 • 5 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, con xin được ấp ủ sự sống dồi dào mà Ngài thương ban. “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” (Mc 14, …

 • 4 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón nhận ngày mới hôm nay, con khởi đầu bằng một trái tim rộng mở và mong muốn đóng góp một phần của mình vào sứ mạng. “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” …

 • 3 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 04/06/2021 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng …

 • 3 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở rộng trái tim và vòng tay trên hành trình cầu nguyện hằng tháng. Ngày hôm nay, Thiên Chúa quy tụ chúng con cách trực tuyến. “Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói” (Mc 12, 35-37). …

 • 2 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-06-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT Thứ 5, ngày 03/06/2021 (Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, …

 • 2 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn vì ngày mới này và trái tim con sẵn sàng gặp gỡ Cha trong hành trình của con. Con lắng nghe lời Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, …

 • 1 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với trái tim rộng mở cộng tác cùng Chúa Giê-su trong sứ mệnh thương xót của Cha. “Cha không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống” (Mc …

Tháng Năm, 2021

 • 31 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày mới hôm nay với lòng biết ơn bằng việc lắng nghe Lời Chúa Giê-su dành cho con: “Của Xê-da, trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17). Hình ảnh …

 • 30 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 2, ngày 31/05/2021 (Lc 1,39-56) Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong …

 • 30 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-05-2021

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 31/05/2021⏰ ☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Con bắt đầu tuần mới, cũng là ngày tay trong tay cùng Mẹ kết thúc tháng hoa. Mẹ đến nhà con và Mẹ đồng hành cùng con mỗi ngày. Mẹ cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng …

 • 20 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? Thứ 6, ngày 21/05/2021 (Ga 21, 15-19) Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy …

 • 20 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở to đôi mắt, và mở rộng tâm hồn mình trước ngày mới mà Chúa ban tặng, để cộng tác với Người và dựng xây Vương Quốc mà Người đã mang đến. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi …

 • 19 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha ! Con bắt đầu ngày mới này bằng cách làm dấu thánh giá một cách có ý thức theo nhịp thở của con. Con nhận biết tình yêu của Chúa và tất cả những gì Ngài không …

 • 19 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, ngày 20/05/2021 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở …

 • 18 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một hành trình mới với ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Sống kết hiệp với Chúa Giêsu như trong Tin Mừng “để họ nên một như chúng ta” (Ga 17, 11b). Con mở …

 • 17 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-05-2021

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tôn Vinh Thứ 3, ngày 18/05/2021 (Ga 17, 1-11a) Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người …

 • 17 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/05/2021 ⚽️⚽️⚽️ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚽️⚽️⚽️ Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tôn vinh Thiên Chúa. “Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha” (x. Ga 17,1). Con cầu nguyện cùng Thiên Chúa những điều mà con dự định sẽ làm hôm …

 • 16 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu tuần cuối của Mùa Phục Sinh với ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn đồng hành cùng con trong mọi ngày sống. Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng: ‘Thầy …

 • 16 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-05-2021

  Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên! Thứ 2, ngày 17/05/2021 (Ga 16, 29-33) Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần …

 • 16 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng Chúa lên trời. “Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc16,19), và Ngài chuyển cầu cùng Chúa Cha cho chúng ta. Khi đối diện với những vấn đề nảy …

 • 14 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trước con là một khởi đầu mới để cảm tạ, ngợi khen, phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa của con. Phút này con bày tỏ niềm xác tín vào Ngài vì “anh em mà xin Chúa Cha điều …

 • 13 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn vì cuộc hành trình mới mà Cha ban cho con. Con ý thức về việc con được chọn, được gọi. Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con về điều này trong Tin Mừng: “Chính …

 • 12 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, ngày 13/05/2021 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su …

 • 12 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng con mừng kính Lễ Đức Mẹ Fatima. Ba trẻ đang chăn chiên đã “thấy” và “lắng nghe” Mẹ nhắn nhủ. “Thị kiến” đó đã thay đổi cuộc đời họ. Các tông đồ cũng đã thấy và …

 • 11 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu hành trình với lời ca khen Chúa Phục Sinh, Đấng từ cõi chết sống lại hiển vinh. Chiến thắng của Người khỏi tử thần cũng là chiến thắng của con. Đây là sự thật mà Chúa …

 • 11 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦN KHÍ SỰ THẬT Thứ 4, ngày 12/05/2021 (Ga 16, 12-15) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật …

 • 10 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trời bình minh ló rạng. Trước mắt con là một món quà mới. Con biết ơn về ngày hôm nay. Tin Mừng nói rằng con không hề đơn độc: “nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không …

 • 10 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN! Thứ 3, ngày 11/05/2021 (Ga 16, 5-11) Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu …

 • 10 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trước mắt con là một tuần mới sắp bắt đầu. Con cảm tạ Cha vì Cha luôn gìn giữ cuộc sống của con, mở rộng trái tim để con luôn sẵn sàng với sứ mạng mà Cha đã chuẩn …

Tháng Tư, 2021

 • 30 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-05-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 01/05/2021 (Mt 13,54-58) Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ …

 • 30 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-05-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, chúng con bắt đầu tháng mới, hướng tầm nhìn về thách đố mới của nhân loại, là nền tài chính của thế giới và việc bảo vệ công dân. Ngày hôm nay, Giáo Hội giới thiệu cho …

 • 29 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-04-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 30/04/2021 (Ga 14, 1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

 • 29 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cám ơn Cha vì một ngày mới đã đến, trong tâm tình tri ân cảm tạ vì ngày cuối tháng hôm nay, con soi chiếu lại bản thân, xem mình đã sống ý cầu nguyện trong đời sống …

 • 28 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy đón nhận Ngài vào cuộc sống của chính mình. Ngài đang gõ cửa trái tim của mỗi người chúng ta đấy, nếu ta mở cửa, Ngài …

 • 28 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-04-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA Thứ 5, ngày 29/04/2021(Ga 13,16-20) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, …

 • 27 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-04-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 4, ngày 28/04/2021 (Ga 12,44-50) Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế …

 • 27 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới với ước mong được đón nhận ánh sáng Cha ban để con trở nên ánh sáng cho tha nhân. “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin …

 • 26 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-06-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 27/04/2021 (Ga 10,22-30) Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông …

 • 26 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với sự sẵn sàng thực hành những điều mà Cha muốn nơi con, và bày tỏ sự hiện diện của Cha nơi các sự kiện mà con sống. “Lúa chín đầy đồng, …

 • 25 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-04-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 26/04/2021 (Ga 10, 1-10) “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người …

 • 25 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với ước nguyện được biết yêu mến và phụng sự Cha cùng anh chị em trong mọi sự, nhất là những nơi cần thiết nhất. “Tôi là cửa cho chiên ra vào..” …

 • 18 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-04-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 19/04/2021 (Ga 6, 22-29) Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có …

 • 18 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chấp nhận ngày mới, sẵn sàng sống với ánh nhìn trắc ẩn khi đối mặt với những khó khăn, giống như cách nhìn của Chúa. “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau …

 • 16 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón một ngày mới trong niềm hân hoan kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Valverde .“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,26-38). Con xin dâng lên đôi …

 • 16 Tháng Tư

  -M-ến Yêu Hằng Ngày, 17-06-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 17/04/2021 (Ga 6, 51.60-69) “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ …

 • 15 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-04-2021

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHỊU PHÉP THỬ Thứ 6, 16/04/2021 (Ga 6, 1-15) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm …

 • 15 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở cửa trái tim mình đón nhận, tìm kiếm Chúa và chỉ thực sự được nghỉ ngơi trong Ngài. “Chúa Giê-su phân phát bánh cho họ, muốn ăn bao nhiêu tùy ý” …

 • 14 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-04-2021

  Mến Yêu Hằng Ngày Ngày 15/04/2021 (Ga 3,31-36)  Thầy Giêsu là Mẫu Gương “Thầy ơi, chính Thầy đã nói: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Con muốn bắt chước Thầy đến mức con cũng có thể nói …

 • 14 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con nguyện dâng lên đôi mắt và trái tim của con một cách khiêm nhường để gặp gỡ Ngài, lạy Chúa. Con khao khát để mắt và tim mình có thể đón nhận thông điệp mà Chúa muốn nhắn …

 • 13 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận một ngày mới bằng trái tim rộng mở với lời mời gọi của Chúa Giêsu, để sống công bằng và trắc ẩn. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin …

 • 13 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lên Chúa ngày mới, chúng con hướng mắt về những người chịu tổn thương nhiều nhất, chúng con muốn được thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn để hành động với nhiều sự liên đới và công bằng, …

 • 3 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón ngày mới với niềm hân hoan, không chút vướng bận vì niềm hy vọng của chúng con vẫn đang sống. Trái tim con nhảy lên vui sướng khi biết rằng Chúa Giê-su còn sống. “Người ta …

 • 3 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới trong niềm hy vọng vào những tin tức tốt lành. Thinh lặng và phản tỉnh là những thái độ được sinh ra từ trái tim, và chuẩn bị dọn lòng đón nhận sự phục …

 • 1 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-04-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tự hỏi tình yêu của Cha phải to lớn đến nhường nào, để Cha hy sinh Con Một của Cha vì tội lỗi của chúng con. Vì tình yêu nhân loại, Chúa Giê-su đã sống một …

 • 1 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-04-2021

  . MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU HIẾN TẾ Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020 (Ga 18, 1-19.42) Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. SUY NIỆM “Thế là đã hoàn tất!”  Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công …