Trang Nhà / Tag lưu trữ: cảm nhận phim Linh Thao

Tag lưu trữ: cảm nhận phim Linh Thao

Tháng Sáu, 2018

  • 8 Tháng Sáu

    Linh Thao – Tại sao không? Một cảm nhận về phim ngắn ”Uh!!! Linh Thao”

    Có một cô bé hỏi tôi: “Một người leo lên ngọn núi cao. Khi lên tới đỉnh núi, người đó thấy gì?” Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì cô bé trả lời: “Người đó thấy mệt chứ thấy gì!” Rồi cô bé khúc khích cười và chạy đi. Tôi thấy …