Tag lưu trữ: Cây nho

April, 2024

  • 26 April

    Suy Tư Tin Mừng CN 5PS: Anh em hãy sinh nhiều hoa trái

    Bạn thân mến! Bạn có bất ngờ không, nếu Thiên Chúa ngỏ lời với bạn: Ngài muốn cuộc đời bạn sinh nhiều hoa trái. Niềm vui của Thiên Chúa là nhìn thấy cuộc sống bạn trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành. Đây chính là thông điệp mà Đức Giêsu …