Tag lưu trữ: cha Jerome

August, 2017

  • 7 August

    [Giới thiệu sách] Thánh Biển Đức Lại Được Nối Bước

    Trở thành môn đệ Đức Kitô trong tư cách một đan sĩ là một nghệ thuật, mà nghệ thuật ấy cần được sự nâng đỡ và hướng dẫn. Thế nên, việc đồng hành thiêng liêng trong những năm đầu đời đan sĩ là một việc rất quan trọng. Cha Jérôme …