Tag lưu trữ: Chúa Con

May, 2024

  • 26 May

    Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

    Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của con người     Có một bài học mạnh mẽ trong Kinh Thần vụ của Giáo hội thể hiện trong cuộc tranh luận giữa một kẻ bách hại Giáo hội với vị giám mục dũng …